Gränsen mellan Sverige och Norge blir en gata

Gränsmarkering vid riksgränsen mellan Sverige och Norge.

Här syns en gränsmarkering vid riksgränsen mellan Sverige och Norge. Foto: Lantmäteriet.

Gränsen mellan Sverige och Norge går från Idefjorden i söder till Treriksröset i norr. I fyra år ska Lantmäteriet göra så att gränsen blir i bra skick. Det har inte gjorts på 30 år.

 

Sverige och Norge kom överens om var gränsen skulle gå redan 1751. Den här gränsen kallas riksgränsen.

 

Det finns markeringar och streck var gränsen går, men med tiden så kan de försvinna. Därför ska lantmätare nu ut i terrängen och följa gränsen för att se till att den är i gott skick. Lantmäteriet är en myndighet som bland annat ansvarar för fastigheter och gränser.

 

Lantmätarna kommer också göra gränsen till en slags gata som är fem meter bred. På den här gatan får det inte finnas buskar eller träd som skymmer markeringarna.

De ska börja sitt arbete i sommar och kommer hålla på fram till 2024.

 

Från 1814 fram till 1905 så var Norge och Sverige ett och samma land. Det brukar kallas för den svensk-norska unionen.

Sverige och Norge ligger bredvid varandra.
Var gränsen går mellan de två länderna
bestämdes redan 1751.

 

Det ska finnas markeringar och skyltar
för att visa var gränsen är.
Men dessa kan försvinna med tiden.
Till exempel kan det växa träd och buskar ivägen
så man inte ser skyltarna.

 

Därför ska nu ett stort arbete börja.
Arbetet ska göra gränsen tydligare.
Den svenska myndigheten Lantmäteriet
ska jobba med att gränsen blir tydlig.

 

Lantmäteriet ska bygga en stor gata
där gränsen går.
Då kan inga träd eller buskar växa upp
och dölja skyltarna.