Barnombudsmannen säger nej till betyg i årskurs 4

Pojke som studerar

Regeringen föreslår att alla skolor ska kunna sätta betyg i årskurs 4.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet. De har i uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen.

Regeringen har bestämt att rektorer får bestämma om de ska ge betyg i årskurs fyra. Men Barnombudsmannen säger nej till förslaget.

 

I dag får elever sina första betyg i årskurs 6. Det här vill regeringen ändra på, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. De har tagit fram ett förslag som ger rektorer rätten att bestämma om de vill ge betyg i årskurs 4 eller årskurs 6.

 

Barnombudsmannen i Sverige heter Elisabeth Dahlin. Ett av hennes uppdrag är att se till att barnkonventionen följs i Sverige.

 

Hon säger att förslaget inte stämmer överens med barnkonventionen. I den står det att alla barn har rätt att komma till tals.

 

Men om rektorerna själva får bestämma om betyget så betyder det att barn och föräldrar inte får säga sin åsikt. 

– Vi anser att skälen för förslaget om att låta en enskild rektor besluta om betyg saknar ett barnrättsperspektiv. Det perspektivet behöver förstärkas, inte försämras, nu när det är lag, säger Elisabeth Dahlin.

 

Det finns redan några skolor i landet där elever får betyg i årskurs 4 på prov. Här har elever själva fått yttra sig, till skillnad från det nya förslaget.

 

Fundera och diskutera

  1. När tycker du att elever ska börja få betyg?
  2. Vad kan vara bra och dåligt med betyg?
  3. Vilket är ditt favoritämne i skolan och varför?

Idag år elever sitt första betyg
när de går i sexan.
Men nu har det kommit ett nytt förslag
som säger att barn kan få betyg i fyran.

 

Det nya förslaget säger att rektorerna
på varje skola får bestämma när eleverna får betyg.
Då kan rektorerna bestämma
om eleverna ska få betyg i sexan eller i fyran.

 

Elisabeth Dahlin är Sveriges Barnombudsman.
Hon ska se till att alla barn får sin röst hörd.
Hon tycker att förslaget är en dålig idé.
Hon säger att förslaget inte går ihop med Barnkonventionen.

 

Det finns redan några skolor i Sverige
som har testat att ha betyg i fyran.
Då fick barnen själva säga vad de tyckte.
Men i det nya förslaget så ska eleverna
inte få bestämma alls när de vill ha betyg.

 

Fundera och diskutera

  1. När tycker du att elever ska börja få betyg?
  2. Vad kan vara bra och dåligt med betyg?
  3. Vad är ditt favoritämne i skolan och varför?