Humlor kan vara på väg att utrotas

Veckans fördjupning: humlor

Forskare har upptäckt att humlor kan vara på väg att utrotas. Humlor är viktiga eftersom de pollinerar bland annat fruktträd, bärbuskar och grönsaker. Utan humlor skulle vi människor få mindre frukt, bär och grönsaker att äta.

 

Amerikanska forskare har undersökt humlor i Europa och Nordamerika. De har kunnat se att antalet humlor har minskat väldigt mycket de senaste 50 åren. Nu är forskarna rädda för att humlorna ska utrotas.

 

Humlor är viktiga eftersom de pollinerar blommor och växter som de dricker nektar ifrån. Pollinering är när insekter flyttar pollen, från en blomma till en annan. Pollen behövs för att blomman ska kunna bilda ett frö. Utan pollineringen skulle vi till exempel inte få någon frukt på träden och grönsaker skulle inte kunna växa.

 

Forskarna vet att humlor har försvunnit på platser där man använder mycket bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel används bland annat när man odlar på stora fält. Nu har forskarna upptäckt att även klimatförändringarna och uppvärmingen av jorden påverkar humlorna.

– Vi kunde se hur populationerna i stort sett försvunnit från de områden som blivit varmare. Om minskningen fortsätter i samma takt kan flera arter vara borta för evigt inom några decennier, säger forskaren Peter Soraye till tidningen The Guardian.

 

Men forskarna säger att det finns saker vi kan göra för att hjälpa humlorna. Vi kan se till att det finns platser där humlorna kan svalka sig, till exempel buskar och träddungar. Det är också viktigt att det finns mat till humlorna redan tidigt på våren. Då blommar bland annat äppelträd och körsbärsträd.

 

 

Veckans fördjupning – Humlor

 

Humlor

Det finns 250 olika arter av humlor i världen. I Sverige finns det omkring 40 arter. Några av dem är trädgårdshumla, åkerhumla och klöverhumla. Humlor får sin näring från blommor. Blommans nektar suger de upp genom sin snabel. Vissa humlearter samlar pollen och tar med hem till boet.

Foto: Andy Deans

 

Humlesamhället

Humlor parar sig på sensommaren. Hanarna dör efter parningen medan drottningarna övervintrar nergrävda i marken. På våren vaknar drottningarna från sin vinterdvala och letar upp en boplats där de kan lägga sina ägg. När de första humlorna, som kallas arbetare, kläckts börjar de samla pollen och nektar. I slutet av sommaren föds nya drottningar upp för att bilda nästa generation av humlor.

 

Foto: Panoramedia

 

Pollinering

Humlor är pollinerare. Det betyder att humlorna för med sig pollen mellan blommorna när de dricker nektar eller samlar pollen. Pollen är ett slags mjöl som blomman behöver för att kuna göra ett nytt frö. När pollen från en blommas hanorgan, ståndare, överförs till en annan blommas honorgan, pistillen, befruktas växten. Det innebär att det bildas en ny planta.

 

 

Utrotningshotade

Humlor hotas att dö ut på grund av klimatförändringar och att den biologiska mångfalden har minskat. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa humlorna. Vi kan till exempel se till att det finns många olika blommor och växter som humlorna tycker om. Vi kan också se till att det finns skugga och vatten där de kan svalka sig.

 

Källor

Naturskyddsföreningen

Jordbruksverket

WWF

 

Bildlicenser:

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Forskare i USA har undersök humlor.
De har kommit fram till
att humlor kan vara på väg att utrotas.
Det betyder att humlorna kan dö ut.

 

Forskarna undersökte
hur många humlor det har funnits de senaste 50 åren.
Då såg de att humlorna har blivit
färre och färre.

 

Humlor är väldigt viktiga
för blommor och växter.
Därför är de också väldigt viktiga
för människor eftersom vi äter många växter.

 

Humlorna pollinerar nämligen växter.
Det betyder att det flyttar pollen
från en växt till en annan
så det kan koma nya växter.

 

Veckans fördjupning – Humlor

 

Humlor

Det finns 250 olika arter av humlor.
I Sverige har vi omkring 40 arter.
Några exempel på hummelarter
är trädgårdshumla, åkerhumla och klöverhumla.

 

Humlor äter nektar som finns i blommor.
De har en snabel som de suger upp nektarn med.

Foto: Andy Deans

Humlesamhället

Humlor bor tillsammans i stora hummelsamhällen.
Det finns drottningar som föder alla humlebarn.
Drottningen lägger ägg på våren
och de kläcks i början av sommaren.

Foto: Panoramedia

 

Pollinering

Humlor pollinerar blommor.
När de dricker nektarn
får de med sig pollen från en blomma.
Sen flyger de till en annan blomma.
Blommor behöver pollen
för att kunna göra frön så det kan bli nya blommor.

 

Utrotningshotade

Det blir färre och färre humlor nu.
Men det finns saker vi kan göra
för att hjälpa hummlorna.
Vi kan se till att det finns många blommor
som humlorna kan äta av.
Vi kan också se till att humlorna
har mycket skugga och vatten så de mår bra.