Forskare vill ge mammutar nytt liv

Mammutar var ett elefantliknande djur med betar som fanns förr. Foto: AuntSpray/Shutterstock.com

Den allra sista mammuten dog ut för cirka 4 000 år sedan. Nu vill forskare väcka mammutarna till liv igen.

 

Forskare har hittat väldigt många djur i Sibirien som levde under istiden. Genom att använda mammutarnas dna hoppas forskare kunna återskapa djuret och ge det liv igen.

 

Dna-koden är en slags ritning eller kod till hur varje varelse ser ut och fungerar.

 

Forskarna vill nu skapa ett djur som är en slags blandning mellan en mammut och en elefant genom att kombinera arternas dna.

– Det är lite som science fiction. Den kommer att se ut som en mammut och vi hoppas att den kommer trivas i kylan, säger genetikprofessor George Church i SVT:s program Vetenskapens värld.

 

Forskarnas mål är att skapa 100 000 mammutar som ska leva i Sibirien. Det här vill forskarna göra för att skapa ett bättre ekosystem i Sibirien. De tror att mammutarna kommer hjälpa till att stoppa den globala uppvärmningen.

 

Forskarnas teori är att mammutarna kommer trampa ner snön så att den skyddar marken bättre under den varma delen av året. Då skulle isen inte smälta lika fort, enligt forskarna.

 

Se hela programmet i SVT Play

 

Veckans fördjupning: Sibirien

Geografi och befolkning
Sibirien är ett geografiskt område på omkring 13 miljoner kvadratkilometer som ligger i norra Asien. Större delen av området tillhör Ryssland. Om Sibirien varit ett eget land hade det varit det största i världen.

Det bor omkring 33 miljoner människor i Sibirien. Det låter mycket men Sibirien är ett av de mest glesbefolkade områdena i världen. Novosibirsk är Sibiriens största stad med 1,5 miljoner invånare.

Bild: Hellerick

 

Djur och natur
Den norra delen av Sibirien består av klimattypen tundra. På tundran växer mossor, lavar, gräs och ljungväxter men inga träd. I den södra delen finns världens största sammanhängande skogsbälte. Här växer främst barrträd. Den sibiriska tigern, Amurtigern, har länge varit utrotningshotad. Tack vare insatser finns nu över 500 tigrar i området.

Bild: Vadim tLS Andrianov / Вадим tLS Андрианов

 

Klimatet
Sibirien är ett av de kallaste områdena på jorden. På vintern kan temperaturen sjunka till minus 40 till 50 grader. Den kallaste uppmätta temperaturen i Sibirien är –71,2 grader. Under sommaren kan det vara runt 20 plusgrader. Men sommaren är kort och i stora delar av Sibirien är det permafrost. Det betyder att marken är frusen året om. Det är bara det översta marklagret som tinar.

 

Transsibiriska järnvägen
Genom Sibirien går världens längsta järnväg, den transsibiriska järnvägen. Den byggdes mellan 1891 och 1916. Järnvägen går mellan Rysslands huvudstad Moskva och Vladivostok, en resa på 9 300 kilometer. Resan mellan de två städerna tar sju dygn.

Bild: Stefan Kühn

Källor
Naturhistoriska Riksmuseet
WWF:
NT

 

Bildkällor

Transsibiriska järnvägen
Djur och natur

Mammutar var stora elefant-liknande djur
som dog ut för över 4 000 år sen.
Men nu vill forskare återskapa mammutar.

 

Det ska de göra med hjälp av dna.
Dna är som en ritning i alla levande varelsers celler.
Dna visar hur varje varelse ska se ut.

 

Forskarna har hittat dna från mammutar.
De vill nu använda det
för att återskapa levande mammutar.

 

Forskarna vill göra 100 000 mammutar
som ska bo i Sibirien i Ryssland.
Forskarna tror att det kommer bli ett bättre klimat
i Sibirien då.

 

Veckans fördjupning: Sibirien

Geografi och befolkning

Sibirien är ett område
som är 13 miljoner kvadratkilometer stort.
Det ligger i norra Asien.
Största delen av området sibirien
tillhör landet Ryssland.

 

I Sibirien bor det ungefär 33 miljoner människor.
Men trots att många bor där
är Sibirien väldigt glesbefolat.
Den största staden i Sibirien
heter Novosibirisk och har 1,5 miljoner invånare.

Bild: Hellerick

 

Djur och natur
Den norra delen av Sibirien
består av tundran.
Det är en typ av klimat.
På tundror växer mycket mossa och lavar.
Men det växer inga träd på tundran.

 

I den södra delen av Sibirien
finns det däremot mycket skog.
Det finns också ungefär 500 tigrar där.

Bild: Vadim tLS Andrianov / Вадим tLS Андрианов

 

Klimatet
Sibirien är ett av de kallaste områdena på jorden.
På vintern kan det bli mellan 40 och 50 minusgrader där.
Det kallaste det någonsin blivit i Sibirien
är minus 71,2 grader.

 

På sommaren kan det bli 20 grader varmt.
Men somrarna är väldigt korta i Sibirien.

 

Transsibiriska järnvägen
Världens längsta järnväg
går genom Sibirien.
Den byggdes mellan 1891 och 1916.
Den går mellan Moskva och Vladivostok.
Det är ungefär 9 300 kilometer.
Det tar en vecka att åka hela vägen.

Bild: Stefan Kühn