Så här mår våra landskapsdjur

Lodjur.

Lodjuret är ett av våra hotade landskapsdjur.

I Sverige har vi 25 olika landskapsdjur. Nu har WWF (Världsnaturfonden) tittat på hur de här djuren mår.

 

Alla våra landskap har ett djur som sitt landskapsdjur. Varje landskap fick rösta fram sitt djur 1988.

 

WWF har nu undersökt hur de här djuren mår. De har kommit fram till att de flesta mår bra. 17 arter är livskraftiga, men åtta är rödlistade. Det betyder att de är hotade av olika anledningar.

 

Brunbjörn, utter, havsörn, storspov, berguv, fjällräv, lodjur och varg är djur som har det tufft i dag.

 

De djuren som har det bra är ekoxe, knubbsäl, korp, igelkott, tjäder, rådjur, bäver, knölsvan, lax, älg, skogshare, lavskrika, hasselmus, kronhjort, fiskgjuse, trana och näktergal.

 

Det finns också djur som har det bättre i dag än tidigare, till exempel Upplands landskapsdjur, havsörnen. På 1980-talet var den allvarligt hotad. Det var på grund av miljöförgiftning som gjorde att de inte fick så många barn som de borde.

 

Förutom miljöförstöring är tjuvjakt ett annat stort hot. Havsörnen, lodjuret, vargen och berguven lever alla i fara för att bli skjutna av tjuvjägare.

 

Här är alla Sveriges landskapsdjur

Blekinge – ekoxe
Bohuslän – knubbsäl
Dalarna – berguv
Dalsland – korp
Gotland – igelkott
Gästrikland – tjäder
Härjedalen – brunbjörn
Jämtland – älg
Halland – lax
Hälsingland – lodjur
Lappland – fjällräv
Medelpad – skogshare
Norrbotten – lavskrika
Närke – hasselmus
Skåne – kronhjort
Småland – utter
Södermanland – fiskgjuse
Uppland – havsörn
Värmland – varg
Västerbotten – storspov
Västergötland – trana
Västmanland – rådjur
Ångermanland –bäver
Öland – näktergal
Östergötland – knölsvan

Sverige är uppdelat i 25 landskap.
Varje landskap har ett djur
som en symbol för det landskapet.
De kallas landskapsdjur.

 

Världsnaturfonden är en organisation
som arbetar med djur och natur.
De har undersökt hur de 25 landskapsdjuren mår.

 

De kom fram till att
de flesta av våra landskapsdjur mår bra.
Men åtta stycken av landskapsdjuren
är rödlistade.

 

Rödlistade djur är djur
som är hotade av någon anledning.

 

Här kan du se vad landskapen
har för landskapsdjur:

Blekinge – ekoxe
Bohuslän – knubbsäl
Dalarna – berguv
Dalsland – korp
Gotland – igelkott
Gästrikland – tjäder
Härjedalen – brunbjörn
Jämtland – älg
Halland – lax
Hälsingland – lodjur
Lappland – fjällräv
Medelpad – skogshare
Norrbotten – lavskrika
Närke – hasselmus
Skåne – kronhjort
Småland – utter
Södermanland – fiskgjuse
Uppland – havsörn
Värmland – varg
Västerbotten – storspov
Västergötland – trana
Västmanland – rådjur
Ångermanland –bäver
Öland – näktergal
Östergötland – knölsvan