I Kina föds det få barn

En gata i Beijing.

En gata i den kinesiska huvudstaden Beijing.

Kinas unga befolkning blir allt mindre. Människorna där tycker inte att de har råd att skaffa flera barn.

 

Tidigare fick familjer i Kina inte ha mer än ett barn. Det här kallas för ettbarnspolitiken och började gälla 1979. Den som bröt mot förbudet kunde få böter eller bli av med sitt jobb.

 

Lagen skapades för att politikerna tyckte att befolkningen ökade för snabbt. I dag har lagen ändrats till att familjer får ha två barn, men inte fler.

 

Men trots ändringen föds det väldigt lite barn i dag. Många i Kina tycker inte att de har råd med flera barn.

 

Kinas kommunistiska parti har haft makten i landet i 70 år. På de här 70 åren har det aldrig fötts så lite barn som nu. Det kan hänga ihop med att det inte går så bra för landets ekonomi.

 

Forskare i Kina tycker att befolkningen borde få extra stöd av landet om de väljer att skaffa barn. De tycker också att Kina skulle kunna ha ett barnbidrag som det vi har i Sverige, alltså att föräldrar får pengar av staten som ska gå till barnen.

Kina är ett stort land i Asien.
Just nu föds det inte så många barn där.
Det beror på att
människor inte tycker de har råd att ha många barn.

 

Tidigare fanns det en lag i Kina.
De sa att familjer inte fick ha
fler än ett barn.
Det kallades för ettbarnspolitik.

 

Nu har den lagen ändrats.
Så varje familj får ha två barn.
Men ändå skaffar inte alla familjer fler barn.

 

Nu säger vissa forskare i Kina
att Kina borde ha ett barnbidrag.
Det finns till exempel i Sverige.
Här får föräldrar lite pengar av staten
när de skaffar barn.