Katter visar känslor med ansiktet

Vad tycker du om katter?

Katter kan visa hur de mår med ansiktet. Men vi människor är inte så bra på att tolka katternas ansiktsuttryck.

 

En grupp forskare i Kanada har studerat katters ansiktsuttryck. 6 300 personer från 85 länder har tittat på 40 kattvideor.

 

De flesta tyckte det var svårt att läsa av katternas känslor. Men 13 procent klarade det riktigt bra.

– Det visar att katter har olika ansiktsuttryck som går att läsa om man är skicklig, säger professor Georgia Mason till SVT.

 

Nu ska hon och de andra forskarna ta reda på hur katterna använder sina ansikten för att uttrycka känslor.

– Är det ögats vinkel, är det hur de rör sina morrhår eller är det formen på mun- och nospartiet? säger Georgia Mason till SVT.

 

Nu vill forskarlaget göra en guide för att tolka katternas ansikten för kattägare och veterinärer.

– Det skulle förbättra banden mellan katter och deras ägare vilket skulle ha en positiv inverkan på katters välmående, säger Georgia Mason till SVT.

 

Kvinnorna var bättre än männen på att läsa av katternas känslor. Men kattägare var inte mycket bättre än personer som inte äger katter. Veterinärerna och andra personer som arbetar med katter var de som lyckades bäst. Forskarna tror att det är för att de träffar så många olika sorters katter.

 

Fundera och diskutera

  1. Kan du se om en katt eller hund är glad eller ledsen?
  2. Vilket är ditt favoritdjur?
  3. Om du hade fått vara ett djur i en dag, vilket hade du valt?

 

Katter visar känslor med ansiktet.
Det har några forskare i Kanada
kommit fram till.

 

Och vissa människor kan förstå
vilka känslor katterna visar.
Men det är bara 13 procent
som förstår katterna, visar en ny undersökning.

 

De som var bäst på att förstå katterna
var de som arbetar med dem, till exempel veterinärer.
Kvinnor var bättre än män
på att veta hur katter mådde.

 

Fundera och diskutera

  1. Kan du se om en katt eller hund är glad eller ledsen?
  2. Vilket är ditt favoritdjur?
  3. Om du hade fått vara ett djur i en dag, vilket hade du valt?