Rödbetor är bra mot mygg

En mygga och rödbetor.

Rödbetsskal lockar till sig mygghonor.

Forskare har kommit på att rödbetor är jättebra för att bli av med mygg. Doften från rödbetans skal hindrar myggen från att föröka sig.

 

Forskare vid Lunds universitet och forskare i USA har kommit fram till att rödbetsskal hjälper för att bli av med mygg. Det handlar om ett doftämne i rödbetan som heter geosmin. Det är ett ämne som lockar till sig honorna. Det här gör att honorna inte vill para sig med hannarna och därför får myggen inga barn.

 

Tidigare har forskare tillverkat geosmin själva, men det är väldigt dyrt – en miljon kronor per gram! Tack vare att det går att använda skalet på en helt vanlig rödbeta så är det här viktig upptäckt.

– På det här sättet går det att bekämpa mygg utan att andra insekter påverkas. Det går att gillra fällor som bara fångar mygg, vattenbehållare som parfymeras med geosmin är oemotståndliga för honorna, säger forskaren Marcus Stensmyr i en artikel på Lunds universitets hemsida.  

 

Mygg kan vara väldigt dåliga för oss människor. Speciellt när det gäller en sjukdom som heter malaria.

 

Malaria sprids av myggor och finns i de varma delarna av världen. Varje år får 200 miljoner människor en sjukdom av en mygga. Klimatförändringarna har gjort att sjukdomarna ökar ännu mer. Ofta är det fattiga människor som blir sjuka eftersom de inte har råd att skydda sig.

– Vår upptäckt kan faktiskt hjälpa många. Rödbetor går ju att odla nästan överallt, säger Marcus Stensmyr.  

 

I Sverige finns fem arter av myggan som sprider malaria, men de som lever här saknar smittämnet som ger sjukdomen. Alltså är inte svenska myggor farliga. Om du ska resa till ett varmt land med risk för malaria får du malariatabletter från din läkare.

 

 

Fundera och diskutera:

1. Tycker du det är bra eller dåligt med forskning som tar bort myggor? Varför?

2. Om du skulle varit forskare, vad hade du velat forska om?

3. Har du rest till något land där du behövt ta malariatabletter?

Myggor är irriterande.
Men de kan också vara farliga.
De sprider nämligen sjukdomar
som är väldigt farliga för människor. 

 

Nu har forskare kommit på
hur vi kan bli av med myggor.
Det finns ett ämne som heter geosmin.

 

Ämnet gör så honorna inte
vill para sig med hanarna.
Då blir det färre myggor. 

 

Ämnet är väldigt dyrt
att tillverka.
Men som tur är finns ämnet
i rödbetsskal.

 

Därför kan röbetsskal
minska på myggorna.