Kina börjar sopsortera

Shanghai

I Shanghai har folket sopsorterat sedan i somras.

Nästa år ska ett femtiotal städer i Kina börja sopsortera. Det betyder att hundratals miljoner kineser ska sortera sina sopor. Den som inte gör det kan få böter.

 

I staden Shanghai började folket sortera sina sopor redan i somras. Den som slarvar och slänger fel kan få böter, ungefär 250 svenska kronor.

 

Professor Du Huangzheng var med och tog fram systemet för att sortera sopor.

– Jämfört med tidigare så sorteras nu 80 procent av soporna rätt, och mängden som återvinns har femdubblats, säger professor Du Huangzheng till Sveriges Radio.

 

Under nästa år kommer ett femtiotal städer i Kina att följa Shanghais exempel.

 

I Sverige började vi prata om sopsortering redan för hundra år sedan. Ett företag i Stockholm ville mata sina grisar med mat som annars skulle slängas.

 

Redan år 1907 ville Stockholm att folket skulle börja slänga sitt skräp i två olika behållare, en för organiskt avfall (matavfall, växter) och en för övrigt skräp.

 

På 1980-talet började vi sortera våra sopor på det sätt som vi gör i dag. Vi började skilja på till exempel tidningar, kartong och glas från våra vanliga sopor.

 

Sverige är ett av de länder som är bäst i världen på att ta hand om sina sopor.

I Sverige sorterar vi våra sopor.
Men så är det inte i alla länder.
I Kina till exempel brukar de inte
sortera sina sopor.

 

Men nu ska ungefär 50 städer i Kina
börja sortera sina sopor.
Det betyder att  flera hundra miljoner människor
kommer börja sopsortera.

 

Den som kom på systemet
för sopsortering i Kina heter Professor Du Huangzheng.
Han säger att mycket mer sopor
sorteras på rätt sätt i Kina nu. 

 

Om någon inte följer systemet
kan den personen få böter.
Då kan det kosta ungefär 250 kronor
att inte sopsortera.