Skola använder 15 språk i undervisningen

En figur som pratar.

På en skola i Karlshamn får barnen använder sitt modersmål i undervisningen.

På Sternöskolan i Karlshamn går det 150 elever. Över hälften av dem har ett annat modersmål än svenska. Därför får barnen använda sitt modersmål på lektionerna.

 

Det finns 15 språk på Sternöskolan i Karlshamn. Lärarna vill använda alla språken i undervisningen. De tror att eleverna lär sig bättre om de får använda sitt modersmål i skolan.

 

Elever som har samma modersmål kan arbeta tillsammans.

– Då kan de prata om en uppgift på sina modersmål först och sedan på svenska, säger läraren Sofie Hasselberg till SVT.

 

Lärarna tycker det är svårt att bedöma eleverna i olika ämnen om all undervisning är på svenska. Det kan ju vara så att en elev är jättebra på ett ämne men kan inte uttrycka det eftersom han eller hon inte är så bra på svenska.

– Vi vill bedöma deras kunskap inom ett ämne, inte hur bra deras svenska är, fortsätter läraren Jennie Söderlind.

 

De tror inte att de olika språken gör att det kommer ta längre tid för eleverna att lära sig svenska.

– Vi tror tvärtom att det går snabbare eftersom innehållet i undervisningen blir mer intressant. Eleverna blir mer motiverade att ta till sig språket, säger Sofie Hasselberg.

Modersmål är det språk
du lärt dig först.

På en skola i Karlshamn
pratar över hälften av eleverna
ett annat språk än svenska.
Därför får de lära sig
på sitt modersmål.

 

Om två elever pratar samma språk
kan de jobba tillsammans.
Först kan de diskutera på sitt modersmål
och sen förklara det på svenska.

 

På så vis lär de sig förhoppningsvis bättre.
Och det gör ämnena mer intressanta.
Därför blir det roligare att lära sig.

 

De som jobbar på skolan
tror inte att det tar längre tid för eleverna
att lära sig svenska.
De tror att det faktiskt går fortare
eftersom de förstår mer av vad de lär sig.