Aldrig har vi varit så nära solen

Solen

En rymdsond har kommit väldigt nära solen.

En rymdsond har kommit riktigt nära solen. Ingen annan rymdfarkost har lyckats ta sig så här nära solen tidigare.

 

Rymdsonden Parker Solar Probe svävar just nu i solens yttre atmosfär. Atmosfären heter koronan och den ska studeras nu när rymdfarkosten åker in i den. Atmosfären är en miljon grader varm.  Den är också väldigt tunn, därför är det väldigt hög solstrålning där.

 

Rymdfarkosten måste passera solen flera gånger för att instrumenten ska kunna göra alla mätningar som behövs.

– Det här är en teknologisk prestation, att få iväg den här sonden och få den att överleva, säger Dan Kiselman, forskare på Institutet för solfysik vid Stockholms universitet till Sveriges Radio.

 

Polar Solar Probe befinner sig ungefär 17 soldiametrar från solen. Om vi tänker oss solen som en kula så är en soldiameter en resa från sida till sida. Rymdforskarna hoppas att rymdsonden ska komma så nära som fem soldiametrar.

– Så småningom kommer man att lära sig en hel del om vad som händer nära solen, säger Dan Kiselman till Sveriges Radio.

En rymdsond har kommit
närmare solen än någonsin tidigare.
Rymdsonden Parker Solar Probe
svävar just nu i solens yttre atmosfär.

 

En rymdsond är som en liten raket.
Rymdsonden Parker Solar Probe
har skickats ut för att undersöka solen.
Ingen annan rymdsond har varit så nära solen
som Parker Solar Probe nu är.

 

Det är väldigt varmt nära solen.
Där rymdsonden nu befinner sig
är det ungefär en miljon grader varmt.

 

Forskarna som skickat iväg rymdsonden
tycker det är spännande att den har kommit så nära.
Men de hoppas på att den ska komma
ännu närmare solen snart.