Det går bra för svenska elever

Tjejer i skolan.

Det går bra för svenska elever i skolan.

PISA

5.500 svenska elever på 223 skolor har gjort provet. De är alla födda 2002.

Totalt har cirka 600.000 elever i 79 länder svarat på frågorna.

En ny undersökning visar att det går bättre för skolelever än för tre år sedan. Sverige är näst bäst i Norden efter Finland.

 

PISA är en studie som görs i många av världens länder. Niondeklassare får göra ett prov för att visa hur bra de är på matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Det är ett sätt för att se om skolorna fungerar som de ska och att eleverna lär sig det de behöver kunna.

 

Mellan 2000 och 2012 så gick det ganska dåligt för svenska elever. Sämst gick det 2012. Men nu verkar det gå bättre och bättre för svenska elever i skolan. Framför allt har eleverna blivit bättre på matematik.

 

När det gäller läsförståelse så har skillnaden ökat mellan de starkaste och de svagaste i ämnet. Detta kan bero på att Sverige har fått fler elever med utländsk bakgrund.

 

Innan så gick det bättre för tjejer än killar i skolan. Men nu har det blivit lite jämnare.

– Det är en bekräftelse på att svensk skola är på rätt väg, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

 

PISA-undersökningen görs var tredje år. I år har 5 500 femtonåringar fått göra testet. Fyra städer i Kina fick bäst poäng av alla: Beijing, Shanghai, Jiangsu och Zhejiang.

Skolverket är en myndighet.
De jobbar för att
göra svensk skola
så bra som möjligt.

Det går bättre för svenska elever nu
än vad det gjorde för några år sen.
Det visar en ny undersökning.

 

PISA är en undersökning
som finns i många av världens länder.
Den undersöker hur bra elever är
på matte, naturkunskap och läsning.

 

Mellan 2000 och 2012 presterade svenska elever
inte så bra på PISA-undersökningen.
Men nu verkar det gå bättre
för svenska elever.

 

Bäst går det för svenska elever i matte.
– Det är en bekräftelse på att svensk skola
är på rätt väg
säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.