Varmare Arktis leder till extrem kyla

Alaska

De senaste åren har det varit kallare än vanligt i Europa, USA och Japan. Vissa forskare tror att det beror på det blivit varmare i Arktis. I våra hav finns strömmar som skickar runt vatten från en sida av jorden till den andra. Havsströmmarna i Arktis är väldigt viktiga eftersom de påverkar alla andra havsströmmar. Nu tror forskarna att de extremt kalla vintrarna och varma somrarna beror på att de arktiska havsströmmarna blivit för varma.

 

Europa, USA och Japan har drabbats av väldigt kalla vintrar de senaste åren. För att försöka förstå förändringarna i vädret undersöker forskare havsströmmarna i Arktis. En havsström kan vara tusentals kilometer lång och har stor betydelse för klimatet.

 

Havsströmmarna i Arktis påverkar hur vattnet rör sig i alla hav på jorden. Vid Arktis kyls vattnet ner och åker sedan vidare söderut. Där värms vattnet upp innan det färdas tillbaka norrut igen.

 

Forskarna tror att uppvärmningen av Arktis har fått vissa strömmar att bli mindre och svagare. Det gör att cirkulationen av vattnet påverkas i alla våra hav. Då fördelas inte värmen från vattnet på samma sätt längre. Det kan vara en anledning till att vi fått kallare vintrar och värmeböljor på sommaren.

 

– Arktis förändras drastiskt och i rasande fart. Samtidigt är det en region som vi inte har mycket information om. Så vi behöver mer data för att förstå hur vi ska kunna göra bättre väderprognoser, säger Robert Pickart som är oceanograf i SVT:s program Vetenskapens värld.

 

Veckans fördjupning: Arktis

 

Det här är Arktis

Arktis ligger vid jordklotets norra pol och är lika stort som hela Afrika. Island, Grönland och Alaska är några av de områden som omfattas av Arktis. Här lever djur som till exempel säl, isbjörn, valross och ren. I Arktis bor det omkring fyra miljoner människor. Även delar av Sverige, Norge och Finland tillhör Arktis.

Arktis

 

Urfolken i Arktis

Under många tusen år har flera olika urfolk levt i Arktis. Här bor till exempel samer och inuiter. Urfolken i Arktis har en väldigt stor kunskap om djur och natur. De har lärt sig att leva i ett hårt klimat där det kan vara 50 minusgrader på vintern. Klimatförändringarna och exploateringen av till exempel olja och gas påverkar urfolkens sätt att leva. De kämpar för att skydda sin kultur.

Grönland

 

Klimatförändringar och exploatering

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som i resten av världen de senaste 50 åren. Havsisen har minskat och det finns inte lika mycket snö som tidigare. Under sommaren tinar havsisen bort helt. Det gör att många djur får det svårare att överleva och vissa arter försvinner. Många företag vill också leta efter olja och gas i Arktis. Det påverkar djur och natur, men också människorna som bor i Arktis.

Isbjörn

 

Arktis framtid

Många människor och organisationer vill att det ska finnas fler naturreservat på Arktis. Då kan man skydda natur och djur på ett bättre sätt. 1996 bildades Arktiska rådet som är ett internationellt samarbete mellan regeringarna i de arktiska länderna och organisationer för urfolken. De arbetar för att skydda den arktiska miljön och för att förbättra livet för invånarna i Arktis.

Alaska

De senaste åren
har vädret blivit mer extremt.
Vintrarna har blivit kallare.
Och somrarna har blivit varmare.

 

Forskare försöker undersöka
vad det kan bero på.
Nu har de kommit på en teori.

 

Forskarna tror att det beror på
att klimatet i Arktis har blivit varmare.
När isarna smälter blir vattnet runt Arktis
också varmare.

 

Det varma vattnet åker sen med strömmar
runt om i hela världen.
Strömmar påverkar vädret mycket.
Därför menar forskarna att vädret till exempel i Sverige
påverkas mycket av vädret i Arktis.

 

Fördjupning

 

Det här är Arktis
Arktis ligger på Nordpolen.
Alltså längst upp på jordklotet.
Området Arktis är lika stort som Afrika.
Flera länder räknas in i området Arktis
till exempel Island, Grönland och staten Alaska.

Arktis

 

 

Urfolken i Arktis

Det har levt många människor
på Arktis genom tiderna.
Några folk som bor där
är till exempel samerna och inuiterna.

 

Urfolken i Arktis kan väldigt mycket
om djur och natur.
De har det lärt sig eftersom
klimatet på Arktis är väldigt tufft.

Grönland

 

 

Klimatförändringar

På grund av växthuseffekten
har det blivit varmare i Arktis.
Temperaturen där har ökat dubbelt så snabbt
som i resten av världen, de senaste 50 åren.

 

Det gör att många djur
får det svårare att leva där.

Isbjörn

 

 

Arktis framtid

Många vill att det ska bli fler
naturreservat på Arktis.
Då kan naturen bli skyddad bättre.

 

1996 bildades Arktiska rådet.
Det är ett samarbete mellan många länder.
Rådet arbetar för
att skydda naturen och livet på Arktis.

Alaska