Valen är en klimathjälte

En knölval

Under sin livstid kan en val förvara 33 ton koldioxid.

Valen är väldigt bra för vårt klimat. Den tar upp koldioxid och lockar växtplankton.

 

Visste du att valar kan hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna? Nu har forskare upptäckt att valar kan binda koldioxid i haven precis som träd kan göra på land. Forskarna har också upptäckt att valar gör havet friskare. Nu vill de att valarna ska skyddas så de kan överleva.

 

Under sin livstid kan en val förvara 33 ton koldioxid. När valen dör sjunker den till havets botten. Då tar valen med sig koldioxiden och hindrar den från att släppas ut.

 

Men valen har också andra jättebra egenskaper. Forskare har upptäckt att växtplankton trivs där valen lever.Därför blir det fler plankton där valar bor. Det är bra för miljön eftersom växtplankton skapar ungefär hälften av allt syre i vår atmosfär.

 

 

Med valarnas hjälp kan vi alltså få bra syre och ett bättre klimat.
Därför vill forskarna nu att valarna ska skyddas så att de kan hjälpa till att rädda klimatet.

– Havet och allt marint liv spelar en central roll i att stabilisera jordens klimat, säger Steven Lutz som är chef på ett forskningscenter i Norge till SVT Nyheter.

 

Veckans fördjupning: Valar

 

Valar är däggdjur

Valar är däggdjur och lever i världens alla stora hav. De andas luft med lungorna precis som vi människor. De håller värmen med hjälp av ett tjockt späcklager; det är ett lager med fett. Det finns mer än 80 olika arter valar. Blåvalen är en art. Blåvalen är det största djur som någonsin funnits på jorden. Den kan bli upp till 30 meter lång och väga mer än 150 ton.

En blåval bryter vattenytan

 

Tandval och bardval

Valar delas in i två grupper, tandvalar och bardvalar. Tandvalar har tänder och äter större fiskar och bläckfisk. Bardvalar har inga tänder. Istället fångar de sin mat genom att sila vattnet genom sina barder. Det är som ett slags kam. Där fastnar mindre fiskar och plankton som bardvalen sedan äter.

En val hoppar upp ur vattnet

 

Valar får barn

Många av valarna flyttar mellan varma tropiska hav och de kalla haven i polarområdena. Valarna föder sina barn i de varma haven. Valens barn kallas kalv, precis som kons barn. Valar får bara en kalv vartannat till vart fjärde år. Därför behöver de skyddas så att de inte utrotas av till exempel valjägare.

Olika typer av valar

 

Valar kan prata 

Valar kan prata med varandra med hjälp av klickljud, visslingar och andra ljud. De kan prata även om de är många mil ifrån varandra. De kan också hitta varandra genom att använda ekolokalisering. Det är ett sätt att skicka iväg ljudvågor som studsar tillbaka som ett eko. På så sätt kan valarna navigera och orientera sig fram.

Ett stort valskelett

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

(Val + en) (räddar) (mil + j + ö + n)

 

Källor:

SVT Nyheter, https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valar-naturens-egen-losning-pa-klimatkrisen

WWF, https://www.wwf.se/djur/valar/#intro

Naturhistoriska riksmuseet, https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/tumlareochandravalar.7086.htm

Fråga en zoofysiolog, Lunds Universitet: http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Sonar.html

Forskare har kommit på
att valar är väldigt bra för klimatet.
Det beror på att valar
kan binda koldioxid.

 

Det betyder att valar har mycket koldioxid i sig
som inte åker ut i luften.
Många problem med klimatet
beror just på att det är mycket koldioxid i luften.

 

Koldioxid är en gas.
Den finns till exempel i avgaser
från bilar.

 

Men valar hjälper också klimatet
på ett annat sätt.
Plankton är små växter.
Plankton gillar att vara nära valar.
Och plankton är också bra för miljön
eftersom de skapar nytt syre.

 

Veckans fördjupning: valar

 

Valar är däggdjur

Valar är däggdjur
precis som människor.
De är alltså inte fiskar fast än de lever i havet.
De andas också luft som människor.

 

Det finns över 80 arter valar.
En av arterna kallas blåval.
Det är det största djuret
som någonsin har funnits på jorden.

En blåval bryter vattenytan

 

Tandval och bardval

Det finns två typer av valar.
De kallas tandvalar och bardvalar.

 

Tandvalar har tänder.
De äter stora fiskar och bläckfisk.

 

Bardvalar har inga tänder.
De fångar sin mat med en bard.
Det är som ett slags kam.
Barden fångar upp små fiskar
och plankton.

En val hoppar upp ur vattnet

 

Valar får barn

Valar får barn en gång
vartannat till vart fjärde år.
Valens barn kallas för kalv
precis som kons barn.

 

Eftersom de inte får barn så ofta
behöver valarna skyddas.

Olika typer av valar

 

Valar kan prata 

Valar kan prata med varandra.
De använder klickljud och visslingar
för att prata.

 

De kan också skicka ut ett ljud
och sen lyssna på vad ljudet studsar mot
som ett eko.
På så sätt vet valarna
var någonstans de är.

Ett stort valskelett

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

(Val + en) (räddar) (mil + j + ö + n)