USA lämnar Parisavtalet nästa år

Rök från en fabrik.

USA vill lämna Parisvatalet

Parisavtalet

En internationell överenskommelse som togs fram under Förenta nationernas (FN) klimatkonferens i Paris 2015. Avtalet handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och hjälpa människor som drabbas av klimatförändringar.

2015 kom 194 länder överens om att bromsa uppvärmningen av vår planet. Nu vill USA inte vara med längre.

 

Många av världens länder har kommit överens om att tillsammans minska utsläppen av växthusgaser och uppvärmningen av vår planet. Det här kallas för Parisavtalet eftersom det var i Paris länderna kom överens om detta.

 

Men USA vill lämna Parisavtalet nästa år. De tycker att avtalet är för dyrt och vill inte betala för andra länder. De säger också att de själva kan stoppa sina utsläpp.

 

President Donald Trump
Donald Trump tycker att USA kan sköta sina utsläpp själva.

 

Parisavtalet skrevs på 2015. Då var Barack Obama president i USA. Nu är det i stället Donald Trump som är president. Han har sagt att han inte vill vara med i Parisavtalet eftersom han tycker att olja och kol är viktiga för landets ekonomi. Problemet är att olja och kol står för mycket av växthusgaserna som värmer upp planeten.

 

USA och Kina släpper ut mest växthusgaser av alla länder. 

2015 kom 194 länder överens
om att minska växthuseffekten.
Det kallas för Parisavtalet
eftersom länderna kom överens om det i Paris.

 

Nu vill USA inte längre vara med
i Parisavtalet.
Det har USA:s president Donald Trump bestämt.

 

USA tycker att det är för dyrt
att vara med i Parisavtalet.
De menar också att de kan
minska växthuseffekten själva.

 

När Parisavtalet hände 2015
var Barrack Obama president i USA.
Men nu är presidenten Donald Trump.
Och han tycker inte som Obama.