Barn trivs med två hem

Två hus byggda av leksaksklossar.

Ett av tio barn har skilda föräldrar och bor därför på två ställen. Bild: shutterstock.com

Skilsmässor i Sverige

Under 2018 skiljde sig 24 958 par i Sverige. Det är nästan 1 000 fler än året innan. Antalet skilsmässor har varierat under 2000-talet, men de har ökat i stort.

Allt fler föräldrar skiljer sig vilket gör att barnen får bo på två ställen. Men en ny studie visar att barn tycker om att ha två boenden.

 

Vart tionde barn har skilda föräldrar och därför växlar mellan att bo hos dem. I Sverige brukar barnen bo lika mycket hos båda sina föräldrar. I andra länder är det vanligare att barnen bor mer med mamman än med pappan.

 

De flesta tänker kanske att barn mår bäst av att bo heltid hos två föräldrar som är ihop. Men i en studie som har gjorts vid Göteborgs universitet visar att barn faktiskt trivs bra med att bo på två platser också. De säger till och med att de träffar sina föräldrar mer efter skilsmässan.

 

I studien har 20 barn i åldern 9–17 år intervjuats. Barnen säger att det är viktigt att bostaden ligger nära till skolan. Barnen tycker också det är viktigt att de får vara med och bestämma hur och när de ska bo hos varje förälder.

Det blir vanligare och vanligare
att människor skiljer sig i Sverige.
Det är också många föräldrar
som skiljer sig.

 

När föräldrar skiljer sig
får barnen ofta bo hos båda.
De flesta bor då
halva tiden hos vardera förälder.

 

Många tror kanske att barn
mår sämre om de bor på två platser.
Men en ny undersökning visar
att barnen trivs väldigt bra med det.

 

Forskare på Göteborgs universitet
intervjuade 20 barn mellan 9 och 17 år.
Och barnen sa att de mådde väldigt bra
trots att deras föräldrar var skilda.

 

Vissa av barnen sa också
att de fick träffa sina föräldrar mer
efter de hade skilt sig.