Elever får inte stödet de behöver

Barn ritar i en bok

Elever får inte stödet de behöver i skolan.

Modersmål

Modersmål är det första språket som ett barn lär sig prata. Men man kan ha flera modersmål.

 

Elever som är nya i Sverige har rätt att få hjälp i skolan av någon som talar deras modersmål. Men många får inte det stöd de behöver.

 

Sveriges regering tycker att alla barn som är nya i Sverige ska lära sig svenska. Men de ska samtidigt klara av alla andra ämnen i skolan. För att lyckas med det behöver de få undervisning på sitt modersmål tills att de har lärt sig svenska tillräckligt bra.

 

8 procent av alla elever i Sverige är födda i ett annat land. Det är cirka 81 000 elever. En del av dem behöver undervisning på sitt modersmål. På fem år har det blivit dubbelt så många elever som behöver undervisning på sitt modersmål.

 

För ett tag sedan gjorde regeringen en utredning i skolan om just att få stöd på sitt modersmål. Den visade att eleverna inte får tillräckligt bra stöd i flera olika delar av landet. Dessutom finns det inte tillräckligt många studiehandledare, det vill säga personer som kan hjälpa barnen på deras modersmål.

 

I dag arbetar 3 961 studiehandledare i svenska skolor. Men bara en av fem har en utbildning som lärare eller liknande.

Barn som precis flyttat till Sverige
kanske inte har lärt sig svenska än.
Men de måste också gå i skolan.

 

De måste lära sig svenska
och alla andra ämnen i skolan.
Och det kan vara svårt.

 

Därför ska de få hjälp att lära sig saker
på ett språk som de pratar.
Men det är många elever idag
som inte får den hjälp de behöver.

 

Eleverna behöver hjälp av en studiehandledare.
Det är någon som hjälper eleverna lära sig
på ett språk de förstår.
Men det finns bara 3 961 studiehandledare.
Och många av dem har inte
den utbildning som de borde ha.

 

Det kan blir ett problem
eftersom det finns 81 000 elever
som behöver hjälp av studiehandledare.