Femteklassare löste oläslig rungåta

Träbitar med röda runor på

En femteklass från Hassela har lyckats lösa en runskrift som ingen kunnat läsa tidigare.

Någon gång på 1800-talet ristade en människa in runor i taket och på väggarna på Ersk-Matsgården i Hassela. Men ingen har kunnat förstå vad runorna betyder förrän nu.

 

Ersk-Matsgården ligger i Hassela i Norra Hälsingland och är en gård som är byggd i klassisk 1800-talsstil. I huset på gården finns det vikingarunor inristade i taket och på väggarna. Runor användes under vikingatiden, men det brukade även användas som ett trendigt och hemligt språk på 1800-talet.

 

En femteklass från Hassela har nu lyckats lista ut vad runorna på gården betyder. De fick reda på att runorna fanns under en lektion tillsammans med sin lärare Anna Björk som har försökt lösa runorna i 20 år.

 

Läraren trodde inte att de skulle lyckas lösa rungåtan, men klassen hade bestämt sig för att lösa mysteriet. Med hjälp av tre olika slags runalfabet lyckades de tillsammans lösa gåtan. Men det som stod i taket var lite läskigt tyckte femmorna. Någon hade ristat in ordet “djävulen” med runskrift.

 

Runtolkare och experter på runor är imponerade av att klassen lyckades lösa runskriften efter så många år. Nu ska klassen få en medalj för att de lyckats lösa runorna.

Förr i tiden skrev människor
med runor.
Runor är ett annat alfabet
än det vi har idag.

 

Runor användes
mest på vikingatiden.
Men vissa använde det också
på 1800-talet
om de ville vara hemlighetsfulla.

På Ersk-Matsgården i Hälsingland
har någon ristat in runor i taket och på väggarna.
I 20 år har läraren Anna Björk
försökt lista ut vad runorna där betyder.

 

En dag berättade hon om runorna
till sina elever som går i femte klass.
Eleverna blev mycket intresserade
och ville hjälpa till att tyda runorna.

 

Anna Björk trodde inte att eleverna
skulle kunna lista ut vad runorna betydde.
Men klassen hade bestämt sig för
att lösa mysteriet med runorna.

 

Och med hjälp av tre olika run-alfabet
lyckades klassen tillslut lista ut vad runorna betydde.
Någon på 1800-talet hade ristat in
ordet “djävulen” på Ersk-Matsgården.

 

Experter på runor var mycket imponerade
av att eleverna löste gåtan.
Därför ska alla i klassen nu få en medalj.