Hur mår barn med skilda föräldrar?

Ett barn som håller sina föräldrar i handen

Forskare säger att barn mår bra av att bo växelvis hos sina föräldrar.

Bris

Bris står för barnens rätt i samhället. Du kan ringa Bris om du har det jobbigt, funderar över något eller behöver hjälp på något sätt. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill.

Bris nummer är 116 111. Bris lyssnar alltid på dig och de kommer inte säga något till dina föräldrar eller någon annan. Det syns inte heller att du har ringt dit.

Läs mer om Bris på ww.bris.se

Forskare har gjort en ny undersökning om hur barn bor och mår med skilda föräldrar.

 

Alla familjer och hem ser olika ut. De flesta barn i Sverige bor tillsammans med båda sina biologiska föräldrar, men inte alla. Vissa barn bor med en förälder och vissa med två. Det är också vanligt att man bor olika dagar eller veckor hos sina föräldrar.

 

Forskare har gjort en ny undersökning om barn med skilda föräldrar. De har undersökt hur barn bor och hur det påverkar dem. De har också kollat på hur föräldrar kommer överens med varandra och hur det påverkar barnen.

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, säger att tre av tio barn bor växelvis. Det betyder att de bor lika mycket hos vardera förälder. En forskare på Uppsala universitet säger att de flesta barn mår bäst av att bo varannan vecka hos sina föräldrar. De kan känna sig lite mindre oroliga.

Men det kan också bero på hur föräldrarna kommer överens. Forskare säger att barn som bor växelvis har oftast föräldrar som har ett gott samarbete med varandra.

Bris

Bris står för
barnens rätt i samhället.

Du kan ringa Bris
om du har det jobbigt
funderar över något
eller behöver hjälp
på något sätt.
Du behöver inte säga
ditt namn om du inte vill.

Bris nummer är 116 111.

Forskare på Uppsala universitet
har undersökt hur det är
att leva med skilda föräldrar.
De har undersökt till exempel
hur barn med skilda föräldrar bor.

 

Forskarna har kommit fram till
att barn mår bäst när föräldrarna
kommer överens.

 

Föräldrar kan komma överens
på många sätt.
Men forskarna såg att barn
som bor varannan vecka
hos vardera förälder
mår ganska bra.