Europeiska språkdagen

Europeiska flaggor på rad

Den 26 september varje år är det europeiska språkdagen.

Den 26 september var det europeiska språkdagen. Det är en dag som ska fira och uppmärksamma alla språk vi har i Europa.

 

Det är EU och Europarådet som har bestämt att vi ska uppmärksamma europeiska språkdagen den 26 september. EU har ett mål att alla medborgare ska kunna prata två språk utöver sitt modersmål. Att kunna flera språk är bra för att kunna förstå andra människor i andra länder, och är användbart när världen blir mer tillgänglig genom internet och att fler reser.

 

Språkdagen infördes 2001. Då hade Europarådet och EU ett språkår för att engagera människor att lära sig fler språk. Det blev en succé och sedan dess firas europeiska språkdagen varje år den 26 september.

 

Den europeiska språkdagen kan firas av alla. Tanken är att länder som är med i EU ska använda dagen för att diskutera språkfrågor. Men dagen är också till för att uppmärksamma Europas språk för alla som bor i Europa och uppmuntra människor att lära sig nya språk.

 

Fördjupning: Språk och språkfamiljer

 

Språk i Europa

I Europa finns det många olika språk. Enligt EU finns det 24 officiella språk som talas av de olika länderna i EU. Det finns även mer än 60 språk som kallas för regionala språk eller minoritetsspråk. Sverige har fem minoritetsspråk. De är finska, meänkieli, jiddish, romani chib och samiska.

Räknar man också länder som inte är med i EU är det vanligaste språket som talas i Europa ryska och det näst vanligaste är tyska. Franska och italienska kommer på tredje och fjärde plats, medan engelska är det femte vanligaste språket.

Europeiska flaggor runt EUs stjärnsymbol

 

 

Indoeuropeiska språk

Många språk i Europa tillhör en språkfamilj som heter den Indoeuropeiska språkfamiljen. Den har fått sitt namn för att de flesta språk som talas i Indien och Europa finns i den språkfamiljen. Om två språk tillhör samma språkfamilj betyder det att de har utvecklats från samma språk men på olika sätt. De har alltså vuxit fram som på ett träd.

 

Under antiken talades något som kallas Italiska språk, som till exempel latin. Från latin har vi fått romanska språk, som till exempel franska och spanska. Germanska språk är en annan gren av språkträdet, och från de germanska språken har vi fått tyska, engelska och svenska.

Indoeuropeiska språkträdet
Bild: Wikimedia Commons / Rudolf 1922

 

 

Uraliska språk

Det finns även en språkfamilj som heter den uraliska språkfamiljen. Den består av ungefär 30 olika språk som talas av runt 25 miljoner människor i Europa och Asien. Uraliskan delas upp i två grenar: den större finsk-ugriska språkgrenen och den mindre samojediska språkgrenen. De mest kända finsk-ugriska språken är ungerska, finska och estniska som alla tre talas i Europa. Samiskan är också en grupp av finsk-ugriska språk.

Finska flaggan bredvid en pratbubbla med texten "kuinka voit?"

 

 

Isolerade språk

Ett isolerat språk är ett språk som inte är släkt med något annat språk, eller som vi vet för lite om för att kunna placera i en språkfamilj. Det finns lite olika siffror om hur många isolerade språkfamiljer det finns, men man tror att det kan vara runt 250–350 språk. Men bara för att språken är isolerade betyder det inte att de är språk som inte talas av så många människor. Det största isolerade språket är koreanska, som talas av 48 miljoner i Sydkorea. Ett isolerat språk i Europa är Baskiska som talas i Baskien i Spanien och Frankrike.

Koreansk text

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

(Vind - nd) (pratar) (o+lika)

 

 

Den 26 september var det
den europeiska språkdagen.
Det är en dag som uppmärksammar
alla språk som finns i Europa.

 

EU bestämde sig för att ha en språkdag efter 2001.
Då hade EU nämligen ett språkår.

 

EU har som mål att människor
ska kunna mer än två språk.
För att sprida det budskapet
finns den europeiska språkdagen.

 

Den europeiska språkdagen
är till för både människor och länder i EU.
Den vill uppmuntra alla att lära sig nya språk.
Och den vill uppmuntra länder
att prata om språkfrågor.

 

Fördjupning: Språk och språkfamiljer

 

Språk i Europa

Det finns 24 officiella språk i EU.
Det betyder att ett land som är med i EU
har bestämt att ett särskilt språk
ska vara det landets officiella språk.

 

Det finns såklart många andra språk också.
Det kan vara regionala språk eller minoritetsspråk.
Regionala språk är språk
som talas på specifika ställen, men inte av ett helt land.
Minoritetsspåk är språk som är viktiga för ett land
men som inte talas av alla i landet.

 

Det största språket i Europa är ryska.
Därefter kommer tyska.
Engelska kommer först på 5:e plats.

Europeiska flaggor runt EUs stjärnsymbol

 

Indoeuropeiska språk

Man kan dela in språk i språkfamiljer.
Två språk från samma språkfamilj
kan låta helt olika.
Men de har utvecklats från samma språk
för länge sen.

 

Indoeuropeiska språk är en språkfamilj.
I Europa tillhör många språk
den språkfamiljen.
Men många språk i Indien tillhör också
den språkfamiljen.
Vissa språk i Europa och Indien är alltså släkt.

Indoeuropeiska språkträdet
Bild: Wikimedia Commons / Rudolf 1922

 

Uraliska språk

En annan språkfamilj i Europa
är de Uraliska språken.
De är språk som finska, etniska och samiska.

 

Svenska och finska är alltså inte släkt
även om länderna ligger så nära varandra.
Men finska och samiska är släkt med varandra.

Finska flaggan bredvid en pratbubbla med texten "kuinka voit?"

 

Isolerade språk

Språk som inte har någon språkfamilj
kallas för isolerade språk.
Isolerade språk behöver inte
vara små språk.

 

Ett stort isolerat språk är koreanska.
Det talas av 48 miljoner människor i Sydkorea.

Koreansk text

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

(Vind - nd) (pratar) (o+lika)