Sveriges budget för 2020 är presenterad

Magdalena Andersson i en blå tröja

Finansministern Magdalena Andersson har presenterat budgeten för Sverige nästa år. Bild: Wikimedia Commons / News Oresund

Nu har finansministern lämnat in ett förslag för vad regeringen ska lägga pengar på till nästa år. De fyra olika samarbetspartierna har alla fått lämna in förslag om vad de tycker statsbudgeten ska gå till. 

 

Två gånger om året lämnar regeringen in något som heter en budgetproposition till riksdagen. Det är ett förslag på vad staten ska lägga pengar på under året. Pengarna kommer från skatter som vuxna betalar från sin lön, från skatter som företag måste betala och från pengar som Sverige får av EU.

 

Finansministern Magdalena Andersson har presenterat regeringens budget för nästa år. Budgeten har flera förslag från fyra politiska partier som samarbetar. Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att alla ska kunna jobba, så därför vill de ge 1,3 miljarder kronor till arbetsmarknaden så att fler ska kunna få jobb.

 

Liberalerna fick igenom sitt förslag om att ta bort något som heter värnskatt. Värnskatten är en extra skattbetalning. De som tjänar mer än 58 583 kronor i månaden behöver betala värnskatt. Värnskatten ska fungera som ett extra försvar för Sveriges ekonomi om vi går igenom en finanskris. Men nu vill Liberalerna ta bort värnskatten för nästa år.

 

Centerpartiet vill sänka skatten för människor som bor framförallt i norra Sverige. Miljöpartiet vill satsa på klimatet och vill att 2,9 miljarder kronor ska gå till att hjälpa klimatet. Några andra saker som är med i budgeten är att kommuner med människor som har det svårt och kommuner som tagit emot många flyktingar ska få extra pengar.

 

Fördjupning: Budgetpropositionen

 

Vad är skatt? 

Skatt är en avgift som ska betalas in till staten. Det finns olika sorters skatter som människor måste betala. I Sverige måste alla betala skatt på sin inkomst, på till exempel sin lön eller pension. En liten summa av lönen går till kommuner, landsting och staten så att de kan betala för saker som sjukhus och skolor. Skatten hjälper också till att betala lönen för människor som jobbar i den offentliga sektorn, som poliser och sjuksköterskor.

 

Moms är en annan skatt. Det är en avgift på saker man köper. Momsen är oftast redan inkluderad i priset på varor. Det betyder att när du köper något så går lite av pengarna till staten.

 

Mynt och pennor på ett papper

 

Vad är en statsbudget?

En budget är en plan på hur pengar ska användas. En vanlig människa kan göra en budget över hur mycket pengar de ska använda på till exempel en månad. Sverige har också en budget som regeringen bestämmer över. Den kallas för statsbudget. Under våren och hösten lämnar Sveriges regering ett förslag till riksdagen om hur Sveriges statsbudget ska se ut och vart pengarna ska gå.

En miniräknare, papper, ett gem och en penna

 

Det ekonomiska kretsloppet

För att förstå en statsbudget kan det vara bra att veta hur samhällets ekonomi går till. Samhället har fyra viktiga delar: Hushåll, företag, den offentliga sektorn och finanssektorn. Företag betalar för att människor ska jobba för dem, vilket ger lön till människorna eller hushållen. Sen köper hushållen tjänster eller varor från företagen och företagen får pengar för det. Men både företag och hushåll måste betala skatt till den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är till exempel sjukhus och skolor som hushållen behöver för att må bra.  Finanssektorn är banker. De ser till att pengarna rör sig smidigt mellan dessa olika delar.

Det ekonomiska kretsloppet

 

Statens utgifter

Det finns många saker som staten lägger pengar på. Detta kallas för statens utgifter. Staten måste betala människor som jobbar i regeringen och riksdagen, så att Sverige har människor som styr landet. Staten måste också betala avgifter till EU, och pengar för att samarbeta med internationella länder. Sen finns det många saker som pengarna går till i Sverige, som sjukvård, arbetsmarknaden, utbildning, kultur och medier, energi och kommunikationer. Budgeten ser till att vi har vägar, el och vatten, utbildning, sjukvård och allt som vi använder i vardagen.

En miniräknare och pengar

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

(Sverige) (+s) (pengar) (an+vänd +s)

Vilka bestämmer i Sverige?

De som bestämmer i Sverige
kallas för regeringen.

Regeringen bestämmer
till exempel
hur Sverige ska använda
sina pengar.

Regeringen i Sverige är
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

De har fått hjälp med budgetpropositionen
av två andra partier:
Liberalerna och Centerpartiet.

De har också fått bestämma
vad Sverige ska lägga pengar på.

I veckan presenterade regeringen
en budgetproposition.
Det är ett förslag på
hur Sverige ska använda sina pengar.

 

Nu måste riksdagen
godkänna budgetpropositionen.
Då blir budgetpropositionen
Sveriges statsbudget.

 

Socialdemokraterna är med
i regeringen.
De vill att alla i Sverige ska ha jobb.
Därför föreslog de
att lägga 1,3 miljarder kronor på
att fler ska få jobb.

 

Miljöpartiet vill använda
Sveriges pengar
till att hjälpa klimatet.
Därför föreslog de att lägga
2,9 miljarder kronor på
att hjälpa klimatet.

 

Liberalerna och Centerpartiet
är inte med i regeringen.
Men de samarbetar med regeringen.
De föreslog också saker till budgeten.
Till exempel ville Centerpartiet
sänka skatten för människor som bor på landet.

 

 

Fördjupning: Budgetpropositionen

 

Vad är skatt? 

Människor i ett land
betalar skatt till staten i det landet.
Då kan staten betala för
olika saker som alla behöver.
När man jobbar och får en lön
går en liten del av lönen till staten som skatt.

 

Moms är en annan typ av skatt.
När du köper något är en liten del av priset moms.
Därför betalar du också skatt
varje gång du köper något.

Mynt och pennor på ett papper

 

Vad är en statsbudget?

En bugdet är en plan
för hur någon ska använda sina pengar.
Länder behöver också budgetar.
Länders budgetar kallas för statsbudgetar.

 

I Sverige föreslår regeringen en budget.
Det kallas budgetproposition.
Om den sen godkänns av riksdagen
blir det Sveriges statsbudget.

En miniräknare, papper, ett gem och en penna

 

Pengars kretslopp

För att förstå hur pengarna
flyttas runt i ett land
kan man tänka på fyra olika saker:

  • Staten
  • Banker
  • Företag
  • Människor

Staten betalar för saker
som människor behöver
till exempel skolor och sjukhus.
Människor i sin tur betalar skatt till staten.

 

Företag behöver göra saker
som de kan sälja.
Då ger de människor lön
för att göra de sakerna.

 

Bankerna tar hand om
människors och företags pengar.
De kan också låna ut pengar
till människor om de till exempel behöver köpa ett hus.

Det ekonomiska kretsloppet

 

Statens utgifter

När staten lägger pengar på något
kallas det för utgifter.
Staten måste betala för många saker.
Det kan staten göra med pengar
de får från skatt.

 

Det är viktigt att staten tar hand
om människorna som bor i landet.
Till exempel genom att betala
för sjukhus och skolor.

 

Staten lägger också pengar på
vägar, elektricitet och vatten.
Det behöver de göra
för att samhället ska fungera.

En miniräknare och pengar

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

(Sverige) (+s) (pengar) (an+vänd +s)