Världens största Arktisexpedition inleds

Stora isblock ute vid Arktis

Den 20 september startar världens största Arktisexpedition som är ett samarbete mellan 19 länder.

Fredagen den 20 september börjar världens största Arktisexpedition någonsin. Expeditionen kallas för Mosaic och är ett samarbete mellan 19 länder. Det är 600 forskare som ska på expeditionen på fyra stora fartyg som kallas för isbrytare.

 

På fredag kväll den 20 september åker en tysk isbrytare upp till Nordpolen och ska hitta ett isflak där skeppet kan frysa fast. Sedan ska skeppet driva med isflaket förbi Nordpolen och hamna mellan Grönland och Svalbard. På isflaket ska en forskarby byggas, så att forskare kan göra olika experiment.

 

Mosaic-expeditionen ska förbättra vår kunskap om klimatet. De klimatmodeller vi använder idag är baserade på hur vi tror vädret och klimatet ändras i Arktis. Men med expeditionen ska vi få mer kunskap om hur det faktiskt går till.

 

Sverige är också med i samarbetet och ska under våren skicka isbrytaren Oden med nytt bränsle till forskarna. Fem forskare från universitet Stockholm, Uppsala och Göteborg ska vara med på expeditionen.

Den 20 september börjar
världens största Arktisexpedition.
Expeditionen kallas för Mosaic
och är ett samarbete mellan 19 olika länder.

 

Expeditionen går ut på att
skicka ett fartyg till Nordpolen.
Fartyget ska sen frysa fast på ett isflak
och driva med isflaket till en plats mellan Grönland och Svalbard.

 

Expeditionen ska lära forskare mer om klimatet.
Forskarna ska bygga en by på isflaket
så de kan göra olika experiment.

 

Mosaic-expeditionen kommer att lära oss mer
om hur klimatit i Arktis faktiskt ser ut.
Då kan forskarna skapa bättre modeller på
hur klimatet kommer se ut i framtiden.