Fotspår från neandertalare hittade i Frankrike

Fotspår i sanden

Forskare har hittat fotspår som de tror kan komma från neandertalare som levde för 80 000 år sedan i Frankrike.

Neandertalare är förhistoriska människor som levde under stenåldern. Nu har forskare hittat fotspår efter neandertalare i Frankrike vid Normandiekusten.

 

Forskare har hittat 257 fotavtryck från neandertalare i Frankrike vid Normandiekusten.

 

Fotavtrycken kommer från 10-13 stycken neandertalare som levde längs med kusten för 80 000 år sedan. Forskarna tror att neandertalarna som gått på kusten var barn och ungdomar.

 

Fotspåren kan nu ge forskare mer information om hur neandertalarna levde. Forskarna säger nu att fynden visar att neandertalarna kan ha varit längre än vad man tidigare trott.

 

Fördjupning

Vad var neandertalare?

Neandertalare var en förhistorisk människa som levde för cirka 300 000 år sedan i Europa och Asien och dog ut för cirka 30 000 år sedan. Neandertalsmänniskan var lik dagens människa, men kortare och med en kraftigare och bredare kroppsbyggnad. Neandertalarna kunde väga runt 100 kilo och man tror att de är de starkaste människorna som någonsin funnits. Neandertalarnas kraftiga kropp gjorde att de kunde överleva under istiden, när det var kallt och dåligt med mat. Men de flesta neandertalare blev inte så gamla, utan blev knappt 40 år.

En målad bild på neandertalare som sitter tillsammans vid en brasa

 

Neandertalarnas liv

Neandertalare var duktiga jägare, som jagade stora djur som bisonoxar, mammutar och ullhåriga noshörningar. De använde spjut och kom väldigt nära de stora djuren, vilket ledde till att många fick brutna ben och skador på skelettet. De kunde bära hem sina stora byten på sina axlar, och gjorde mat av köttet och kläder av skinnet. Neandertalare var också nomader, vilket betyder att de inte levde på ett och samma ställe utan vandrade omkring.

En mammut och en person med spjut

 

Neandertalares kultur

Dagens människotyp kallas homo sapiens. Tidigare trodde vi att neandertalare var dummare än homo sapiens. Men idag vet vi att neandertalarnas hjärnor var lika stora eller större än våra hjärnor dag. Men de hade nog inte ett lika utvecklat språk som homo sapiens och deras munnar såg annorlunda ut. Neandertalarna tog hand om varandra och begravde sina döda. De tog även hand om sjuka och skadade vänner eller släktingar. Men vi har inte hittat särskilt många verktyg från neandertalarna, annat än jaktspjut. Därför vet vi inte om de använde hjälpmedel som båtar, fisknät eller skor.

En staty på en neandertalare
Bild: Wikimedia Commons / Sadko

 

Neandertalare och dagens människor

Dagens människor har inte utvecklats från neandertalare. Man kan tänka sig att vi har samma stamträd, eller en gammal gemensam släkting, men att vi sedan utvecklades åt olika håll. Homo sapiens, alltså dagens människa, och neandertalare levde ungefär samtidigt. Forskare säger att några neandertalare kan ha fått barn med homo sapiens, så det kan vara så att en del av våra förfäder var neandertalare.

Evolutionen från apa till människa

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

(ananas) (+n -as) (människor) (-r) (+) (artikel) (-tikel)

Neandertalare är en typ av människa
som levde under stenåldern.
De levde ungefär för 300 000 år sen
men dog ut för ungefär 30 000 år sen.

 

Nu har forskare hittat fotavtryck från neandertalare.
Fotavtrycken de har hittat finns
vid Normandiekusten i Frankrike.

 

De har hittat 257 fotavtryck
från ungefär 10 till 13 stycken neandertalare.
De levde vid kusten i Frankrike
för 80 000 år sen.

 

Fotavtrycken kan ge forskarna ledtrådar
om hur neandertalarna levde.
Forskarna säger att fotavtrycken kan visa
att neandertalarna var längre
än vad man tidigare trott.

 

Fördjupning

Vad var neandertalare?

Neandertalare var en förhistorisk typ av människa.
De levde för cirka 300 00 år sen.
Och de dog ut för cirka 30 000 år sen.
De levde i Europa och i Asien.

 

Neandertalarna liknade människor som lever idag.
Men de var kortare och hade bredare kropp.
På grund av deras starka kropp
kunde de överleva under istiden.
Men neandertalare blev inte så gamla.
De blev ungefär 40 år.

En målad bild på neandertalare som sitter tillsammans vid en brasa

 

Neandertalarnas liv

Neandertalarna var nomader.
Det betyder att de inte bodde på ett ställe
utan vandrade omkring till olika platser.

 

De var duktiga jägare och hade spjut och andra verktyg
för att kunna jaga stora djur.
De jagade till exempel noshörningar och mammutar.
Av köttet kunde de få mat
och av skinnet kunde de göra kläder.

 

En mammut och en person med spjut

 

Neandertalares kultur

Neandertalare hade lika stora eller större hjärnor
än vad dagens människor har.
Men man tror inte att de hade
ett lika utvecklat språk.

 

Neandertalare tog hand om varandra
när de blev sjuka eller skadade.
Men vi vet inte hur många verktyg de hade.
Det enda som vi har hittat är olika jaktspjut.
Därför vet man inte om de använde
båtar, fisknät eller skor.

En staty på en neandertalare
Bild: Wikimedia Commons / Sadko

 

Neandertalare och dagens människor

Dagens människotyp heter homo sapines.
Homo sapiens kommer inte från neandertalare.
Men homo sapiens och neandertalare
har en ännu tidigare gemensam släkting.

 

Forskare tror att neandertalare och homo sapines
kan ha fått barn tillsammans.
Därför kan vissa nutida människor
vara släkt med neandertalare.

Evolutionen från apa till människa

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

(ananas) (+n -as) (människor) (-r) (+) (artikel) (-tikel)