Avloppsvatten rinner ut i Östersjön

Smutsigt avloppsvatten från ett reningsverk i Polen har runnit ut i vatten som når Östersjön.

I över en vecka har smutsigt avloppsvatten runnit ut i den polska floden Wisla som ligger i Polens huvudstad Warszawa. Wisla når ut till Östersjön som också påverkas av avloppsvattnet.

 

Varje sekund rinner 3000 liter avloppsvatten ut i floden Wisla. Det är ungefär lika mycket vatten som ryms i 15 badkar. Avloppsvattnet är fullt med bajs och gifter som inte är bra för havet. Avloppsvattnet kommer från Polens största avloppsreningsverk som heter Czajka.

 

Polens miljöminister kritiserade reningsverket för att de inte direkt sa till myndigheterna att något hade hänt med reningsverket. Nu ska myndigheter undersöka om det är ett brott som begåtts.

 

Just nu håller Polen på att försöka rengöra flodvattnet för att förhindra att växt- och djurlivet skadas för mycket. Warszawas borgmästare, Rafal Trzaskowski, säger att rengöringen redan börjat ge resultat och att det är färre bakterier i vattnet.

 

Fördjupning: Östersjön

 

Vad är Östersjön? 

 

Östersjön är ett hav i Norra Europa som når nio länder: Sverige, Danmark, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Poland och Tyskland. Från dessa länder är det flera åar och floder som mynnar ut i Östersjön. Östersjön sträcker sig över en yta som är nästan lika stort som Sverige. Östersjön har bräckt vatten, vilket är en blandning av salt- och sötvatten, och ett djup på 459 meter.

Bild: Wikimedia Commons / NormanEinstein

 

Östersjöns djurarter

Det bräckta vattnet påverkar det som lever i Östersjön. De flesta vattenlevande arter är anpassade att leva i antingen söt- eller saltvatten. Till exempel blåmusslan är mycket mindre i Östersjön än i mer salta hav. Det finns också en unik blandning av söt- och saltvattensarter i Östersjön. Aborre och gädda är två sötvattensarter som finns i Östersjön, som egentligen hade gillat lite sötare vatten. Torsk och flundra är två saltvattensfiskar, som egentligen tycker vattnet är lite för sött. Men ändå lever de tillsammans i Östersjön.

 

Östersjöns miljö

Östersjön påverkas av flera olika miljöskador. Eftersom Östersjön är omringat av så många länder är det mycket gifter som rinner ut i vattnet. Jordbruket släpper ut ämnen som fosfor och kväve vilket påverkar havets ekosystem. Ämnena gör att vissa arter inte kan anpassa sig. Det kan också göra att andra mer lättanpassade arter växer mer och tar över. Överfiske är också ett problem. Torsken är viktig för Östersjöns ekosystem, och om människor fiskar för mycket torsk från Östersjön sker en kedjereaktion som gör att det växer för mycket alger.

Bild: Världsnaturfonden WWF / wwf.se

 

Östersjöns framtid

Alla nio länder runt Östersjön vill försöka rädda Östersjön. Genom något som kallas för Helsingforskonventionen arbetar länderna med frågor som övergödning, farliga ämnen och att ta hand om det djur och naturliv som lever i vattnet. Det som kan hjälpa Östersjön är att ha ett mer ekologiskt jordbruk som inte släpper ut lika mycket gifter eller ämnen i vattnet. Det är också viktigt att inte fiska för mycket så att det blir en obalans mellan djur och växter.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

Polens huvudstad heter Warzawa.
I Warzawa finns det en flod som heter Wisla.
Wisla rinner genom Polen
och ut i Östersjön.

 

För ungefär en vecka sen
började smutsigt avloppsvatten rinna ut i Wisla.
Det smutsiga vattnet kommer från
ett reningsverk som heter Czajka.

 

Det smutsiga avloppsvattnet
har gifter som är dåligt för djur och natur.
Allt vatten rinner ut i Östersjön
och påverkar fiskar och växter där.

 

Polen håller nu på att försöka rengöra vattnet.
Warzawas borgmästare säger att
vattnet har blivit lite renare
och att det är färre bakterier i floden nu än tidigare.

 

Fördjupning: Östersjön

 

Vad är Östersjön? 

Östersjön är ett hav i Norra Europa.
Det gränsar till många länder
bland annat Sverige, Finland och Polen.

 

Östersjön är nästan lika stort som Sverige.
Vattnet i Östersjön är bräckt.
Det betyder att det är en blandning
av sött och salt vatten.

 

Östersjöns djurarter

Östersjöns bräckta vatten
påverkar djuren som bor där.
Blåmusslor i Östersjön är mycket mindre
än vad de är i saltare hav.

 

I Östersjön finns också många fiskar.
Abborre och gädda är två sötvattensfiskar.
Men de kan bo i Östersjön ändå.
Torsk och flundra är saltvattenfiskar
som också bor i Östersjön.

 

Östersjöns miljö

Det är många länder runt Östersjön.
Och jordbruk från dessa länder
släpper ut fosfor och kväve
som påverkar Östersjöns ekosystem.
Vissa arter klarar inte av dessa ämnen.

 

Torsken är en viktig fisk för ekosystemet.
Men människor fiskar upp mycket torsk från Östersjön.
Och när det blir mindre torsk i östersjön
kan alger växa mycket mer.
Därför finns det mycket alger i Östersjön.

Bild: Världsnaturfonden WWF / wwf.se

 

Östersjöns framtid

Alla länder runt Östersjön
vill hjälpa ekosystemet i Östersjön.
Länderna har en överenskommelse
som heter Helsingforskonventionen.

 

Helsingforskonventionen säger att
länderna ska arbeta med att ta hand om Östersjön.
För att Östersjön ska må bättre
behöver jordbruk släppa ut mindre farliga ämnen.
Och människor behöver fiska mindre torsk.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!