“Böter” för felparkerade elcyklar

Gröna och röda elsparkcyklar som står på rad

Synskadades riksförbund vill uppmärksamma människor på att el-sparkcyklar inte kan parkeras var som helst.

En felparkerad elsparkcykel kan bli farlig för någon som har en synnedsättning. Därför vill Synskadades riksförbund uppmärksamma människor på att inte parkera var som helst. 

 

Elsparkcyklar är lätta att låna och har blivit populära sen de kom till Sverige. Men när man är klar med elsparkcykeln finns det ingen särskild parkeringsplats eller ställ för sparkcyklarna, utan de kan parkeras nästan var som helst. Detta är ett problem för människor med synnedsättningar, alltså blinda eller människor som inte ser så bra. De kan snubbla över dem och skada sig.

 

Nu har Synskadades riksförbund börjat sätta parkeringspåminnelser på elsparkcyklar som står på dåliga ställen. Parkeringspåminnelserna ser ut som de gula parkeringsböterna, men ingen behöver betala något. Parkeringspåminnelserna ska hjälpa att sprida information och uppmärksamma människor om att komma ihåg att inte parkera var som helst.

 

Synskadades riksförbund vill att det ska finnas bestämda platser för var elsparkcyklarna får parkeras. I framtiden kan vi få fler och tydligare regler för hur elsparkcyklar får användas.

Elsparkcyklar har blivit mer och mer populärt.
De är bra för att snabbt ta sig
från en plats till en annan.
Men för vissa kan de också skapa problem.

 

En organisation som heter Synskadades riksförbund
har sagt att elsparkcyklar kan vara farliga
för människor med synnedsättning.
Synnedsättning betyder att man ser dåligt
eller inte alls.

 

Människor med synnedsättning kan
snubbla över elsparkcyklar som är parkerade mitt på gatan.
Därför vill Synskadades riksförbund
att det ska finnas speciella parkeringsplatser för elsparkcyklarna.

 

Synskadades riksförbund har nu börjat sätta upp gula lappar
på elsparkcyklar som står dumt parkerade.
Lapparna liknar dem man får när man parkerat fel med bilen.
Men det är inga riktiga böter.
Det är bara ett sätt att uppmärksamma
att elsparkcyklarna kan vara i vägen för dem
som inte ser så bra.