Krav på digital kunskap

Ett barn sitter med en läsplatta vid en skolbänk

Alla barn i förskolan ska lära sig att använda digital teknik enligt den nya läroplanen.

I juli blev det obligatoriskt att barn i förskolan lär sig att använda digital teknik. Men vissa lärare och rektorer tycker att det är svårt att veta vad barn behöver för digitala kunskaper. 

 

I juli började en ny läroplan gälla för barn i förskolan. Läroplanen säger att barn från ett års ålder ska lära sig att använda digital teknik. Men hur det ska gå till får lärare och rektorer bestämma.

 

Elinor Lindsten är rektor i Norrköpings kommun. Hon tycker att det är svårt att veta vad det är barnen behöver lära sig om den digitala tekniken.

 

Digitala verktyg i skolan är till för att hjälpa barnens utveckling och lärande. Men det kan ändå vara stor skillnad på hur en ettåring och en femåring använder och utvecklas av digital teknik.

 

– Digitala verktyg är bara ett av flera verktyg. Allt lärande bygger på relationer mellan människor. Det måste komma först, säger Elinor Lindsten, som är rektor för Norrköpings kommun, till SVT.

För skolan och förskolan
finns det läroplaner.
De berättar vad alla barn
måste lära sig i skolan.

 

Nu har det kommit en ny läroplan.
I den står det att alla barn i förskolan
måste lära sig om digitala verktyg.
Digitala verktyg är till exempel plattor och datorer.

 

I läroplanen står det inte hur barn
ska lära sig om digitala verktyg.
Det får skolorna själva bestämma.

 

Men många lärare vet inte
hur de ska tänka om digitala verktyg för små barn.
Dessutom är det stor skillnad mellan barn i förskolan.
En ettåring och en femåring
lär sig inte på samma sätt.