Varmare klimat ger nya fåglar

Toppskarven är en av de nya fågelsorterna som kommit till Sverige sedan 2000-talet. Bild: Wikimedia Commons / Bouke ten Cate

En svart fågel med en vass näbb och en gul fläck nedanför ögat

Sveriges nya fågelarter sedan år 2000

  1. Toppskarv
  2. Svarthuvad mås
  3. Svarthakad buskskvätta
  4. Brandkronad kungsfågel
  5. Trädgårdskrypare
  6. Ägretthäger

 

På 20 år har det kommit sex nya fågelarter till Sverige. Det varmare klimatet gör att även frusna fåglar överlever våra vintrar.

 

Sveriges ornitologiska förening (Birdlife) är den största föreningen i Sverige som håller på med fåglar. Varje år gör de en lista på vilka fågelarter som häckar, alltså bygger sina bon, i Sverige. Deras listor visar att sedan år 2000 har vi sex nya arter börjat häcka här.

 

Föreningen tror att de nya fågelsorterna har kommit hit eftersom klimatet håller på att bli varmare. Här i Sverige betyder det att vintrarna inte längre är lika kalla och långa, vilket är bra för fåglar som inte klarar kyla så bra.

 

Anders Wirdhem är en ornitolog och har innan jobbat som redaktör för tidningen Vår fågelvärld. Han säger att de varma vintrarna har gjort att fler fåglar har överlevt och kunnat sprida sig.

 

De flesta av de nya fågelarterna häckar i Halland. I bland går det även att se några av fåglarna i Skåne.

I Sverige finns många fågelarter.
Vissa fågelarter ser vi i bland,
men de bor inte här egentligen.

 

Men många fågelarter häckar här.
Det betyder att de bygger sina bon här.
De senaste 20 åren
har 6 stycken nya arter börjat häcka här.

 

De nya arterna har kommit hit
eftersom det har blivit varmare.
Det har blivit varmare
eftersom klimatet håller på att förändras.

 

I varmare klimat överlever fler fåglar.
Och då kan de stanna här och få fler ungar.