500 år gammalt vrak hittades i Östersjön

Bild på en båt som seglar i solnedgången. På havet syns vågor och det är några enstaka moln på himlen.

Forskare har kunnat skapa en modell av skeppet med hjälp av bilder. Obs: skeppet på bilden har inget med skeppet i artikeln att göra.

Ett ”okänt skepp” har upptäckts på havets botten norr om Gotland. Forskare tror att skeppet är över 500 år gammalt.

 

Norr om Gotland ska det byggas en ledning som ska transportera gas. De som bygger ledningen ville därför undersöka havets botten för att se så att det inte är någonting i vägen.

 

Under undersökningen hittade de ett okänt gammalt skeppsvrak. Ingen har känt till att skepp har sjunkit just där.

 

Nu har forskare undersökt skeppet närmare. Forskarna valde att fotografera skeppet på havsbotten med hjälp av två robotar som skickades ner i djupet. Genom bilderna har de kunnat skapa en modell som liknar vraket.

 

Enligt forskarna är skeppet i väldigt gott skick trots sina 500 år på nacken. Anledningen kan vara att det iskalla vattnet är syrefattigt.

 

Nu hoppas forskarna på att de ska kunna dyka ner och hämta upp en planka. Då kan de undersöka den närmare för att fastställa vrakets ålder.

Utanför Gotland ska några företag
bygga en ledning under vattnet.
Men först var de tvungna att undersöka havsbottnen.
De behövde veta om något låg i vägen.

 

På bottnen hittade de något spännande.
De hittade ett gammalt skepp.
Skeppet hade sjunkit till botten.

 

Forskare tror att skeppet är 500 år gammalt.
Skeppet var helt okänt.
Ingen visste att det hade sjunkit ett skepp just där.

 

Skeppet är väldigt helt och fint.
Det beror på att det inte finns så mycket syre i vattnet.
Syre bryter ner trä.
Men på det här skeppet finns det mycket trä kvar.