FN: vi är nästan 10 miljarder på jorden om 30 år

Från rymden kan vi se hur stora städer lyses upp på nätterna. Dessa städer kan komma att bli ännu större om FN:s rapport stämmer.

Bild tagen från en rymdstation. Bilden visar hur stora städer lyses upp på natten. Dessa städer kan komma att bli ännu större om FN:s rapport stämmer.

En ny FN-rapport visar att vi kan bli så många som 9,7 miljarder människor på jorden år 2050. Ökningen beror främst på att människor lever längre än tidigare.

 

Förr i tiden så levde människor inte i lika många år som många gör idag. Det betyder att befolkningen växer i antal, detta eftersom det hela tiden föds nya barn.

 

Enligt en ny rapport från FN så är det den ökade livslängden hos människor som är den stora anledningen till att världens befolkning ökar så pass mycket som den gör.

 

Idag lever människor i snitt tills de blir 72,5 år. För 30 år sedan var den bara 64 år.

 

Enligt FN:s beräkningar så kommer detta göra att vi blir så många som nästan 10 miljarder människor på jorden år 2015. Idag är vi 7,7 miljarder.

 

FN menar att en äldre befolkning kan innebära utmaningar. Det handlar bland annat om att det är många äldre som kan komma att behöva vård, men inte så många yngre människor som kan ta hand om dem.

 

Samtidigt menar många att det kommer ny forskning kring exempelvis mediciner och teknik. Det kan såklart göra att det blir bättre för äldre och sjuka i framtiden.

Just nu lever ungefär 7,7 miljarder
människor på jorden.
Det är väldigt många.
Men vi kommer att bli ännu fler.

 

FN är ett samarbete mellan nästan alla länder i världen.
De har räknat på hur många människor
det kommer leva på jorden år 2050.

 

FN har kommit fram till att år 2050
kommer vi att vara nästan 10 miljarder människor.
Att vi blir fler och fler människor på jorden
beror mest på att människor lever längre idag
än vad vi gjorde förr.