Gammalt bröd kan bli kläder

Genom brödet ska forskarna odla fram en typ av svamp som ska fungera som garn.

Bild på en uppskuren baguett som ligger fint upplagt i en brödkorg.

Varje minut slängs så mycket som 350 brödlimpor i Sverige. Nu ska forskare i Borås undersöka om brödet istället kan omvandlas till kläder.

 

En studie från Borås högskola visar att det slängs stora mängder bröd i Sverige, närmare bestämt 80 000 ton bröd varje år.

 

Det betyder att det slängs ungefär 350 limpor bröd varje minut. Men många tycker att det är onödigt att det slängs så mycket bröd.

 

Nu vill forskare därför undersöka om de kan använda brödet till andra saker. En av sakerna de tittar närmare på är om brödet skulle kunna bli kläder.

 

Än så länge går forskningen ut på att försöka odla fram en viss typ av svamp med hjälp av brödet. Svamparnas fibrer kan sedan användas för att spinna ett garn för att ta fram textil.

 

Akram Zamani arbetar med resursåtervinning vid Högskolan i Borås. Hon menar att det skulle vara bra om vi kunde återanvända saker som annars slängs.

 

– Det får väldigt positiv miljöeffekt eftersom vi tar hand om det som annars skulle bli avfall, säger hon till SVT.

 

Det slängs väldigt mycket bröd i Sverige.
Varje minut slänger svenskarna tillsammans
ungefär 350 brödlimpor.
Det tycker många är onödigt.

 

Därför vill forskare på Högskolan i Borås
se om gammalt bröd kan användas till andra saker.
De vill till exempel se om gammalt bröd
kan användas för att göra kläder.

 

Med gammalt bröd går det nämligen
att odla en speciell svamp.
Den svampen kan sedan användas
för att få fram ett garn som man kan göra kläder av.

 

Akram Zamani arbetar på Högskolan i Borås.
Hon säger att det är bra att återanvända saker.
Det är nämligen väldigt bra för miljön
om vi slänger mindre saker.