Pokémon påverkar hjärnan

Pokémon Go släpptes i juli 2016 och blev otroligt populärt bland unga.

Bild på en hand som håller upp en mobil. På skärmen syns ett Pokémonspel. I bakgrunden av bilden syns en kullerstensgata.

Forskare har undersökt personer som spelat mycket Pokémon när de var yngre. De menar att personerna fått ett så kallat ”Pokémon-veck” i hjärnan.

 

Forskare har länge undrat exakt hur hjärnan sorterar saker vi ser. Men nu har de fått en ny ledtråd genom ett experiment som några forskare i USA har gjort.

 

Forskarna visade bilder på Pokémonfigurer för ungefär 20 stycken vuxna, samtidigt som de skannade deras hjärnor. Hos de som hade spelat mycket Pokémon på Gameboy när de var yngre reagerade en del av hjärnan starkare än hos de andra.

 

Utifrån sitt resultat menar forskarna att om vi tittar på något under väldigt många timmar som barn så kan det påverka hur vår hjärna fungerar och ser ut. De som har spelat mycket Pokémon kan alltså ha fått ett särskilt ”Pokémon-veck” i hjärnan.

 

Forskarna själva tycker att deras resultat är väldigt spännande. De har fått reda på lite mer om hur hjärnan lagrar information om saker vi har sett. Det tror forskarna kan hjälpa många människor som har problem med att urskilja eller minnas saker vi ser, till exempel barn med dyslexi eller människor som har svårt att känna igen ansikten.

Några forskare i USA
ville undersöka hur hjärnan fungerar.
De ville veta mer om hur hjärnan
minns saker vi har sett.

 

De bad några vuxna
att titta på bilder av Pokémon-figurer.
Samtidigt skannade forskarna deras hjärnor.

Några av de vuxna
hade spelat mycket Pokémon när de var barn.
Deras hjärnor såg annorlunda ut.
De hade fått ett särskilt Pokémon-veck i hjärnan.

 

Det tyckte forskarna var väldigt spännande.
Det betyder att om vi tittar mycket på något
förändrar det vår hjärna.