Förberedelseklassen togs bort – då gick betygen upp

Bild på en person som sitter och skriver i ett skrivblock. I andra handen håller hen en mobiltelefon.

Renforsskolan har lyckats få upp elevernas betyg genom att ta bort förberedelseklasserna.

Under det senaste fyra åren har det kommit många utlandsfödda barn till Sverige. Många av dem börjar i en förberedelseklass för att lära sig svenska, men på Renforsskolan utanför Umeå har man tänkt annorlunda.

 

Krig och konflikter i världen har gjort att det kommit många nya människor till Sverige. Många av barnen har behövt extra stöd i skolan för att lära sig svenska.

 

Men att gå i skolan och lära sig ett nytt språk är inte alltid så enkelt. Därför har många skolor förberedelseklasser innan elever får börja i en vanlig klass.

 

På Renforsskolan utanför Umeå märkte läraren Lligo Matson att många av de i förberedelseklassen kände sig utanför. För att de skulle lära sig svenska snabbare valde de därför att låta nyanlända gå i vanliga klasser.

 

– Det finns inga genvägar till att lära sig ett nytt språk. Jag hade aldrig kommit så här långt på kort tid om jag fortsatt i förberedelseklassen, säger Adinasir Mohammad som kom till Sverige för två år sedan.

 

Målet med att ta bort förberedelseklasserna var att fler skulle få godkända betyg och kunna komma in på gymnasiet, och nu kan skolan se att det har gett resultat.

 

– På den här skolan är det nog så att alla våra nyanlända nior kommer in på gymnasiet. säger läraren Lligo Matson.

 

Det flyttar ganska många nya personer
till Sverige från andra länder.
Men de flesta av dem som kommer hit
kan inte prata svenska.
Det måste de lära sig här.

 

För barnen som går i skola
är det extra viktigt att lära sig svenska.
Därför har en del skolor förberedelseklasser.
Där får barnen lära sig svenska
innan de börjar i en vanlig klass.

 

Men på Renforsskolan i Umeå tyckte lärarna
att förberedelseklasserna fungerade dåligt.
Barnen i klasserna kände sig utanför.

 

Därför har Renforsskolan tagit bort förberedelseklasserna.
Det har gått jättebra.
Många av barnen har lärt sig svenska snabbare.
Och därför har barnen fått bättre betyg.