Många vill göra vaccinering obligatoriskt

En tecknad bild på en sjuksköterska som ska ge ett glatt barn en spruta i armen.

Vaccination ska göra så att kroppens immunförsvar blir starkare.

En ny undersökning visar att en stor del av den svenska befolkningen vill att alla barn ska vaccineras.

 

Varje år gör SOM-institutet flera undersökningar för att ta reda på vad svenska medborgare tycker i olika frågor. En av årets undersökningar handlade om vaccinering på barn.

 

I dag erbjuds alla barn vaccin mot nio sjukdomar. Tjejer kan också få ett HPV-vaccin. Men som det ser ut idag är det frivilligt att ta vaccinerna.

 

Men nu visar den nya undersökningen att 74 procent av den svenska befolkningen tycker att vaccineringen ska vara obligatorisk. Då måste alla ta vaccinet, även de som egentligen inte vill.

 

Om vaccineringen blir obligatorisk kommer det dock inte innebära en så stor förändring jämfört med hur det ser ut idag. I snitt väljer nämligen 97 procent av alla föräldrar att vaccinera sina barn.

Vaccin skyddar mot sjukdomar.
Alla barn i Sverige kan få vaccin
mot nio olika sjukdomar.

 

Men barnen måste inte ta vaccinen.
Föräldrarna bestämmer
om barnen ska ta dem.

 

Men nu har det kommit en ny undersökning.
Undersökningen visar att många i Sverige
vill att vaccinen ska bli obligatoriska.
Det betyder att alla barn måste få vaccinen.

 

Men om alla måste vaccinera sina barn
blir det inte så stor skillnad.
Nästan alla vaccinerar sina barn redan.