Skolan inte lika för alla

Två barn hjälper varandra med en klurig uppgift. Den ena skriver i ett skrivblock och den andra är nyfiken och intresserad.

Regeringen säger att det största problemet i skolan är att den inte är likvärdig. Alla har rätt att få samma stöd i skolan.

 

Det ska inte spela någon roll var i Sverige man bor, alla har rätt till en bra skola och utbildning – skolan ska vara likvärdig. Det står till och med i lagen. Men regeringen säger att just likvärdigheten är det största problemet i svenska skolor.

 

Många tror att skolan skulle bli mer likvärdig om skolorna var mer blandade. Just nu är det många skolor där eleverna bara pratar svenska, medan det i andra skolor nästan bara finns elever som har inte har svenska som modersmål. Då kan inte eleverna lära sig av varandra.

 

Ett annat problem är hur mycket stöd eleverna får. I många ämnen är det viktigt att förstå svenska för att kunna få bra betyg. Men för att lära sig ett helt nytt språk krävs det att elever får det stöd de behöver.

 

I vissa skolor får eleverna mycket stöd, men i andra har lärare svårare att hinna med. Regeringen menar att detta är orättvist och att alla barn ska ges samma möjligheter, annars går det inte att göra skolan likvärdig.

 

 

Fundera och diskutera:

 

 1. Tycker du det är viktigt att personer som pratar olika språk träffas? Varför då?
 2. Brukar du lära dig saker av dina klasskamrater? Vaddå?
 3. Hur många språk kan du prata?

 

Nellie Adolfsson

 

 1. Ja, för att man kan lära sig ett nytt språk och dessutom kan man få nya kompisar. Om det är någon som kommer från ett annat land kan det vara bra att finnas där.
 2. Ja, om jag till exempel jobbar med någon och så är det ett ord jag inte kan så kan klasskamraten hjälpa till. Jag brukar lära mig nya ord av mina klasskamrater.
 3. Jag kan prata två olika språk och det är svenska och engelska.

Stella Lenz

 

 1. Ja, för då kan man lära sig andra språk av klasskamrater.
 2. Ja ibland, men inte språk. Kanske hur man kan räkna i matten.
 3. Jag kan prata svenska, engelska och lite norska. Alltså typ tre.

Julia Danielsson

 

 1. Jag vet inte, har inte tänkt på det så mycket. Det är ju bra för invandrarna så att de lär sig bra svenska, men om de inte kan någonting alls men vill uttrycka det.
 2.  Ja ibland, när någon lär mig hur jag ska tänka.
 3. Jag kan tre tror jag. Svenska, engelska och lite norska.

Likvärdighet betyder att något är lika.
En sak som måste vara likvärdig är skolan.
Den måste vara lika bra för alla.
Det står i lagen.

 

Men just nu är skolan
inte lika bra för alla.
Till exempel får inte alla
den hjälp de behöver.

 

När man lär sig svenska
behöver man mycket hjälp.
Men på vissa skolor får eleverna inte
tillräckligt mycket hjälp med det.

 

Många tror att det skulle bli bättre
om skolorna var mer blandade.
Både de som kan och inte kan svenska
borde gå på samma skola.
Då kunde eleverna lära sig språk av varandra.