Ökade utsläpp från trafiken

Flera stora lastbilar kör på en trafikerad väg.

Stora, tunga lastbilar släpper ut mer växthusgaser än vanliga bilar.

Trafikverket har gjort en undersökning som visar att trafiken släpper ut mer dåliga gaser än tidigare. De uppmanar alla att hjälpas åt för att minska utsläppen.

 

Trafikverket har hand om all typ av trafik i Sverige. De gör till exempel olika undersökningar för att se hur trafiken påverkar både människor och naturen. I deras senaste rapport skriver de att utsläppen av växthusgaser har ökat.

 

Ökningen är inte så stor, men det är ändå inte bra. Anledningen är att Sverige har gått med på att försöka minska sina utsläpp. Sverige arbetar för att nå klimatmålen, som är en överenskommelse med andra länder. I klimatmålen står det att utsläppen ska minska med 70 procent fram till år 2030.

 

– Vi behöver verkligen hjälpas åt för att ta krafttag så att det minskar, säger Marie Hagberg till Sveriges Radio. Hon är chef på Trafikverket.

 

Det finns fler elbilar nu. Elbilar släpper inte ut lika mycket dåliga ämnen i luften som vanliga bilar. Men trots elbilarna har utsläppen ökat. Trafikverket tror att det beror på att det kör fler stora lastbilar på vägarna.

Trafikverket är en myndighet.
De har hand om all trafik i Sverige.

 

Trafikverket gör många saker.
De gör till exempel undersökningar
om avgaser från trafiken.

 

Nu säger Trafikverket att trafiken
släpper ut mer avgaser än förut.
Trafikverket tror att det beror på
att det finns fler lastbilar i trafiken.

 

Trafiken släpper bara ut
lite mer avgaser än förut.
Men det är fortfarande dåligt.
Det är dåligt eftersom Sverige har lovat
att släppa ut mindre med avgaser.