Sverige förbereder sig för högre havsnivåer

Havsnivåerna kan stiga för att klimatet blir varmare, vilket kan påverka städer som ligger nära havet.

Ett varmare klimat kan göra att havsnivåerna höjs. Därför är det flera kommuner som ligger vid Sveriges kuster som förbereder sig för högre havsnivåer.

 

Klimatförändringar kan förändra naturen på olika sätt. En sak som redan händer, men som kommer fortsätta bli värre, är att havsnivåerna stiger. Vattnet kommer alltså nå högre och högre upp på land.

 

Det här är ett problem för städer som ligger nära havet. I Sverige är det kusten längs med Skåne, Halland och Blekinge som är mest sårbar. Där kan havet stiga nästan en meter till år 2100.

 

Vellinge kommun, som ligger i Skåne, planerar att bygga en vall som ska skydda människor och hus mot översvämningar. Men det är inte bara Vellinge som behöver förbereda sig.

 

– Så gott som alla kommuner som ligger vid en å, en sjö eller ett hav i Sverige jobbar aktivt med de här frågorna. Det är mycket större medvetenhet idag än för bara tio år sedan, säger Emma Bonnevier, som jobbar för Sveriges kommuner och landsting, till SVT Nyheter.

Klimat-förändringar gör att
naturen ändrar sig mycket.
En sak som händer
är att havs-nivåerna höjs.

 

Det betyder att vattnet stiger.
Vattnet når längre och längre
upp på land.

 

Än så länge är det inte så farligt.
Men i framtiden kommer det bli problem.
Städer som ligger vid havet
kan bli översvämmade.

 

I Sverige kommer det bli problem
i Skåne, Blekinge och Halland.
Där förbereder sig många kommuner
för översvämningar.