Vilka regler ska finnas i skolan?

Skolbänkar i ett klassrum

Hur ska lärare göra för att hålla klassrummen lugna?

Skolmiljön måste vara bra för att alla ska kunna lära sig på rätt sätt. Men hur ska lärare göra för att hålla klassrummen lugna?

 

Det är viktigt att skolor har en miljö där alla kan fokusera ordentligt och lära sig nya saker. Men ibland upplever både elever och lärare att det blir för rörigt på lektionerna. Det händer att elever till exempel pratar med andra eller har framme mobilen.

 

Många vuxna har diskuterat vad man kan göra åt problemet med stökiga klassrum. Ska lärarna vara strängare och skicka ut stökiga elever från sina klassrum? Det kan göra klassrummen lugnare, men det kan också göra att de utskickade eleverna missar skoltid som de behöver.

 

Vad tycker eleverna själva? I klass 9B på Genarps skola tycker några elever att det är bra att det finns tydliga ordningsregler. De tycker att lärare ibland ska kunna skicka ut elever från lektionen, om det behövs. De tror också att det kommer bli mindre rörigt om det är okej att lyssna på musik under lektionerna.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka regler tycker du är bra i skolan?
  2. Vad är ett bra tips för att det ska bli mindre rörigt under en lektion?
  3. Vad tycker du en lärare ska göra om det blir rörigt i klassrummet?

I skolan behöver det vara
lugnt och tyst ibland.
Det är viktigt för att
alla ska kunna lära sig bra.

 

Men ibland blir det
rörigt i klassrummen.
Till exempel kanske eleverna
pratar med sina kompisar.

 

Vad ska man göra åt
stökiga klassrum?
En del vuxna tycker att lärarna
ska få skicka ut stökiga elever.

 

Men vad tycker eleverna själva?
Några elever på Genarps skola
tycker att det är bra med regler.
De tycker att lärarna
ska få skicka ut elever.

 

Fundera och diskutera

  1. Vilka regler tycker du är bra i skolan?
  2. Vad är ett bra tips för att det ska bli mindre rörigt under en lektion?
  3. Vad tycker du en lärare ska göra om det blir rörigt i klassrummet?