Många sätt att minska plasten

Forskare vill stoppa plast från att hamna i vattnet och göra plast som är lättare att återvinna.

Många forskare jobbar med att försöka lösa olika plastproblem. De vill stoppa plast från att hamna i vattnet och göra plast som är lättare att återvinna.

 

Plast är något som vi använder mycket runtom i hela världen. Varje år hamnar åtta miljoner ton plast i havet. Det är nästan lika mycket som 60 tusen blåvalar.

 

Det är svårt att få upp plast ur havet. Därför vill forskare försöka stoppa att plasten hamnar i vattnet från första början.

 

Forskare vill också att det ska bli lättare att återvinna plast. Det finns olika sorters plast och det går inte alltid att återvinna alla sorter tillsammans. De vill uppfinna plast som går att återvinna tillsammans och som går att återvinna fler gånger.

 

Andra forskare vill hitta ett sätt att stoppa stora plastbitar från att brytas ner till mikroplast. Mikroplast är små bitar av plast, som är mindre än fem millimeter. Det är svårt att städa upp mikroplast, eftersom bitarna är så små.

 

Fundera och diskutera

 1. Tycker du det är viktigt att bry sig om miljön? Varför?
 2. Vad är något bra att göra för att hjälpa miljön?
 3. Vad kan du göra för att använda mindre plast?

Julia Danielsson

Julia Danielsson;

 1. Ja, det tycker jag för att vi barn ska få en bra framtid.
 2. Att köra elbil, inte köpa lika mycket plast och att återvinna mera.
 3. Jag kan försöka köpa mindre plast och jag kan återvinna.

Jonna Arvsell

Jonna Arvsell

 1. Ja, för att till slut kommer hela bestå av plast. Därför måste vi tänka mer på miljön.
 2. Jag kan återvinna plast och försöka använda andra material t.ex. trä, glas.
 3. Jag kan använda t.ex. porslinsglas istället för plastmuggar.

Martin Höglund

Martin Höglund

 1. Jag tycker det är viktigt för att det kan skada djur.
 2. Ta upp skräp från marken.
 3. Köper ej dricka i plast, bättre av miljövänligt material.

I hela världen använder människor
mycket plast.
Men plast är dåligt för miljön.

Därför är det viktigt
att forska om plast.
Och många forskare håller på
att forska om plast just nu.

En del forskare försöker komma på
hur vi kan stoppa plast från att hamna i havet.
Andra forskare försöker komma på
ny plast som går lättare att återvinna.

Och några andra försöker komma på
hur vi kan stoppa mikroplaster.

Mikroplaster är pyttesmå plastbitar.
Det är väldigt svårt att städa upp mikroplast
som har hamnat i naturen.

 

Fundera och diskutera

 1. Tycker du det är viktigt att bry sig om miljön? Varför?
 2. Vad är något bra att göra för att hjälpa miljön?
 3. Vad kan du göra för att använda mindre plast?

Julia Danielsson

Julia Danielsson;

 1. Ja, det tycker jag för att vi barn ska få en bra framtid.
 2. Att köra elbil, inte köpa lika mycket plast och att återvinna mera.
 3. Jag kan försöka köpa mindre plast och jag kan återvinna.

Jonna Arvsell

Jonna Arvsell

 1. Ja, för att till slut kommer hela bestå av plast. Därför måste vi tänka mer på miljön.
 2. Jag kan återvinna plast och försöka använda andra material t.ex. trä, glas.
 3. Jag kan använda t.ex. porslinsglas istället för plastmuggar.

Martin Höglund

Martin Höglund

 1. Jag tycker det är viktigt för att det kan skada djur.
 2. Ta upp skräp från marken.
 3. Köper ej dricka i plast, bättre av miljövänligt material.