Ändrad hjälp till funktionshindrade barn

Regeringen har utrett en lag som hjälper människor med funktionshinder att få stöd.

Personlig assistans

 

Personlig assistans kan människor med funktionsnedsättning få. Det betyder att de har några människor som hjälper dem med det de behöver. Just nu delar staten och kommunerna ansvar för den personliga assistansen.

Regeringen har utrett en lag som hjälper människor med funktionsnedsättningar att få stöd. Utredningen vill ändra stödet till barn som är under 16 år.

 

Människor som har olika sorters funktionsnedsättningar kan behöva extra hjälp i vardagen. Deras funktionsnedsättning kan göra det svårt att röra på sig eller att göra saker som att laga mat och klä på sig.

 

Den lag som säger att personer med funktionsnedsättningar ska få hjälp heter LSS. Regeringen har gjort en utredning av LSS-lagen för att se om den ska ändras på något sätt.  

 

De som gjort utredningen föreslår nu att lagen ska ändras. Den största förändringen är att barn under 16 år inte längre ska få det som kallas personlig assistans. Istället ska kommunerna ta ansvar för att barn med funktionshinder ska få det stöd de behöver.

Gunilla Malmborg är ansvarig över utredningen av LSS-lagen. Hon säger att kommunerna kan ge ett bättre stöd till barnen och deras familjer. Men en del familjer är oroliga att stödet inte kommer vara lika bra om kommunerna tar över hela ansvaret.

Personlig assistans

Människor med funktionsnedsättning
kan få personlig assistans.
Det betyder att de har
några människor
som hjälper dem.

Person med funktionsnedsättning
kan behöva extra hjälp.
De kan behöva hjälp
med att äta och klä på sig.

 

LSS-lagen bestämmer på vilket sätt
personer med funktionsnedsättning ska få hjälp.
Nu vill regeringen ändra lagen.


De tycker att barn under 16 år
inte ska få samma hjälp som innan.
Barnen ska inte få
personlig assistans.

Istället ska de få hjälp av kommunen.


Men det har gjort
en del familjer oroliga.
De är rädda att deras barn
inte kommer få lika bra hjälp då.