Brexit-förslag röstades ner

Theresa May i rutig kavaj ler.

Theresa May är premiärminister i Storbritannien. Foto: UK Home Office

I går lade Storbritanniens premiärminister fram ett förslag om hur det ska gå till när Storbritannien lämnar EU. Men parlamentet röstade nej till förslaget.

 

För två år sen bestämde sig Storbritannien för att lämna EU. De ville inte längre vara med. Storbritanniens utträde har fått namnet Brexit.

 

Men att lämna EU är inte helt enkelt. Dels finns det massa regler som säger hur ett land ska lämna EU. Och dels finns det många lagar och regler inom EU som till exempel gör det lättare för länderna att handla, alltså sälja och köpa saker, med varandra.

 

Om Storbritannien lämnar EU får de svårare att handla med de andra länderna i EU. Det är ett stort problem för Storbritannien. Därför har EU och Storbritanniens premiärminister, Theresa May, förhandlat fram ett speciellt avtal. Avtalet säger att Storbritannien ska följa vissa av EU:s regler, och då få fortsätta handla med länderna i EU på ett enkelt sätt.

 

Men först måste Storbritanniens parlament rösta ja till förslaget som May har tagit fram. Parlamentet är ungefär som vår riksdag.

 

I går röstade parlamentet om förslaget. Väldigt många röstade nej till förslaget. Så många nej har inget förslag som kommit från premiärministern fått i parlamentet fått tidigare.

 

Efter att ha fått nej till sitt förslag har May ett stort problem. Inom bara några dagar måste hon hitta på en ny lösning. Om hon inte gör det kanske Storbritannien står utan avtal med EU när de ska lämna EU den 29 mars.

I EU finns speciella regler.
Reglerna gör det lättare för länderna i EU
att handla med varandra.
“Handla” betyder att köpa och sälja saker.

 

Nu vill Storbritannien lämna EU.
Då kommer reglerna om handel i EU
inte gälla för Storbritannien.
Därför försöker Storbritannien
få ett speciellt avtal med EU.

 

Storbritanniens premiärminister
heter Theresa May.
Hon har förhandlat med EU om avtalet.

 

Men Theresa May kan inte själv bestämma
om avtalet är bra nog.
Det måste Storbritanniens parlament rösta om.
Parlamentet är ungefär som vår riksdag.

 

Men parlamentet röstade nej till avtalet.
Nu måste May hitta på ett annat sätt
att få ett avtal med EU.