Svärdfynd är från yngre järnåldern

Ett svärd sticker upp ur marken.

Svärd kan se ut på många olika sätt. Här är ett som är lite nyare än det som Saga hittade.

Järnåldern

 

I Sverige kallas tiden från 500 före Kristus, till 1050 år efter Kristus för järnåldern. Det var under den tiden som människorna i Sverige började lära sig att göra saker av järn.

Saga Vanecek hittade ett svärd i en sjö och hennes fynd blev känt över hela världen. Nu säger forskare att svärdet är mer än tusen år gammalt.

 

I somras hittade 8-åriga Saga Vanecek ett svärd när hon badade i sjön Vidöstern i Värnamo. Sagas fynd blev känt över hela världen.

 

När svärdet hittades trodde forskare att det kom från 500-talet. Men nu säger forskare att svärdet inte är riktigt så gammalt.

 

Svärdet gjordes någon gång på den yngre järnåldern och är ungefär 1300 år gammalt. Svärdet är från vad som kallas för vendeltiden som var mellan mellan år 650 och 770.

Järnåldern

 

Tiden för 2500 år sedan
till tiden för 1000 år sedan
kallas för järnåldern.
Då lärde sig människorna
att göra saker av järn.

Saga Vanecek är 8 år gammal.
I somras badade hon i en sjö.
I sjön hittade Saga ett svärd.

 

Svärdet var jättegammalt.
Forskare trodde att svärdet
var 1500 år gammalt.

 

Nu har forskarna kommit fram till
att svärdet inte är riktigt så gammalt.
Svärdet gjordes för 1300 år sen.
Den tiden i Sverige
kallas för yngre järnåldern.