Elever saknar utmaningar

Ett barns hand fyller i ett prov.

På vissa gymnasieskolor känner eleverna sig inte tillräckligt utmanade av lektionerna.

 

Skolinspektionen är en myndighet som arbetar med att granska och bedöma skolor. De ska se till att alla skolor i Sverige är bra.

 

En viktig sak som Skolinspektionen gör är att se till att undervisningen varken är för svår eller för lätt. För att elever ska lära sig så mycket som möjligt får skolan inte vara för svår, men samtidigt måste eleverna få lite utmaningar. Nu har Skolinspektionen undersökt olika gymnasieskolor runt om i landet för att ta reda på om undervisningen är lagom svår.

 

Skolinspektionens kom fram till att på vissa skolor tycker en del elever att undervisningen är för lätt. Det är framförallt mattelektionerna som inte är tillräckligt utmanande för vissa elever.

 

Efter undersökningen säger Skolinspektionen att skolorna måste bli bättre på att utmana alla elever att lära sig nya saker.

Fundera och diskutera

 

  1. Vilket är ditt favoritämne?
  2. Vilket ämne utmanar dig mest? Varför?
  3. Varför kan det vara bra med utmaningar?

Gry Söderman

Gry Söderman
1. Det är matte.
2. Engelska. För ibland förstår jag inte vad min lärare säger.
3. För då får man försöka. Allt måste inte vara så lätt hela tiden.

Erik Andersson

Erik Andersson
1. Mina favoritämnen är idrott och matte.
2. Syslöjd för jag gillar inte det ämnet.
3. För att man ska lära sig mer om saker man redan kan.

Liam Bäckström

Liam Bäckström
1. SO eller engelska.
2. Det är engelska för att det är svårt men ändå inte.
3. För att man ska lära sig saker som man tycker är svåra att göra.

En sak som är viktig i skolan
är att lektionerna är lagom svåra.
Lektionerna ska inte vara för svåra.
Då blir det svårt att lära sig.

Men lektionerna ska inte heller
vara för lätta.
Då lär sig eleverna ingenting.

Skolinspektionen är en myndighet.
De arbetar med skolorna i Sverige.

 

Nu har Skolinspektionen
undersökt gymnasieskolor.

De kom fram till
att en del lektioner är för lätta.
Vissa elever blir inte utmanade.

 

Fundera och diskutera

 

  1. Vilket är ditt favoritämne?
  2. Vilket ämne utmanar dig mest? Varför?
  3. Varför kan det vara bra med utmaningar?

Gry Söderman

Gry Söderman
1. Det är matte.
2. Engelska. För ibland förstår jag inte vad min lärare säger.
3. För då får man försöka. Allt måste inte vara så lätt hela tiden.

Erik Andersson

Erik Andersson
1. Mina favoritämnen är idrott och matte.
2. Syslöjd för jag gillar inte det ämnet.
3. För att man ska lära sig mer om saker man redan kan.

Liam Bäckström

Liam Bäckström
1. SO eller engelska.
2. Det är engelska för att det är svårt men ändå inte.
3. För att man ska lära sig saker som man tycker är svåra att göra.