Digital teknik blir obligatoriskt i förskolan

En elev sitter vid sin skolbänk med en läsplatta

Nästa år kommer det bli obligatoriskt för förskolor att använda digital teknik.

I juli nästa år kommer digital teknik som läsplattor och datorer att bli obligatoriskt i förskolan.

 

Det har blivit vanligare att skolor och förskolor använder sig av digital teknik. Digital teknik är till exempel datorer eller läsplattor. I juli nästa år kommer det bli obligatoriskt för förskolor att använda digital teknik.

 

Malin Nilsen forskar om barn och ungdomar. Hon säger att det ibland kan bli en krock mellan hur vuxna och barn vill använda digital teknik, som till exempel läsplattor. Barn vill ofta leka och spela spel, medan lärare kan vilja använda dem för att lära ut saker.

 

Kristina Ljunggren jobbar som specialpedagog i en skola i Gislaveds kommun. Gislaveds kommun har jobbat med läsplattor i förskolan i flera år. Kristina Ljunggren tycker det är bra att fler förskolor börjar använda läsplattor och det är bra att prata med barnen om hur läsplattan ska användas.

 

  • Det handlar om hur vi använder den. Den kan bli till det vi vill att den ska bli, säger Kristina Ljunggren till SVT Nyheter.

Digital teknik är
till exempel datorer och läsplattor.
På många förskolor
får barnen använda digital teknik.

 

Från nästa sommar
blir digital teknik obligatoriskt i förskolan.
Det betyder att alla förskolor
måste använda digital teknik.

 

Men ibland kan det vara svårt
att använda digital teknik i skolan.
Ibland vill barn och vuxna
olika saker med digital teknik.

 

Till exempel kanske barnen
vill spela spel på läsplattorna.
Men läraren kanske vill lära ut saker
med läsplattorna.