Mindre koldioxid måste släppas ut

Solen går upp över jorden

FN har satt upp ett mål för att rädda klimatet. Innan 2030 måste vi släppa ut hälften så mycket koldioxid som vi släpper ut idag.

FN har satt upp ett mål för att rädda klimatet. Innan 2030 måste vi släppa ut hälften så mycket koldioxid som vi släpper ut idag.

 

Just nu pratar många om att det är viktigt att tänka på miljön. FN, eller Förenta Nationerna, är en organisation som hjälper världens länder att komma överens.

 

FN har satt upp ett mål för att rädda klimatet. Målet är att världen tillsammans ska släppa ut hälften så mycket koldioxid som idag. Målet ska nås år 2030. Världen har alltså tolv år på sig att minska på koldioxidutsläppen.

 

FN säger också att vi måste suga ut koldioxid ur atmosfären. Men just nu finns inte den tekniken som behövs för att suga ut koldioxid ur atmosfären.

 

Fördjupning: växthuseffekten

 

Vad är växthusgaser?

 

Växthusgaser är ett gemensamt namn för olika gaser som finns i luften. Några växthusgaser är till exempel koldioxid, metangas och vattenånga. De kallas växthusgaser för de gör så att jorden börjar fungera som ett växthus. Solens strålar kommer in till jorden men kan inte studsa ut igen för det finns för mycket växthusgaser. Olika växthusgaser finns alltid i luften, men när det blir för mycket blir jorden bara varmare och varmare.

Fabriker som släpper ut rök

Växthuseffekten

 

Det är solens strålar som värmer upp jorden. Solens strålar når jordens yta, sen studsar de tillbaka till atmosfären. Atmosfären är ett lager av gaser som ligger runtom jorden. Strålarna studsar fram och tillbaka mellan atmosfären och jordytan några gånger. Det är viktigt att strålarna studsar, för annars hade det inte blivit varmt på jorden. Sen lämnar solens strålar atmosfären och försvinner ut i rymden. Men växthusgaserna i atmosfären gör att solens strålar inte kan lämna atmosfären. Istället fastnar strålarna i atmosfären och fortsätter värmer upp jorden, som inuti ett växthus.

En bild som visar växthuseffekten. Solens strålar når jorden och studsar
Bild från Naturskyddsföreningen

Hur påverkar det jorden?

 

Det är inte bra för miljön att jorden värms upp. Om klimatet blir varmare kan det ändra naturen. Varmare vatten kan förstöra korallrev eller smälta is i Arktis. Då får olika djur svårt att leva där. Om havsnivåerna börjar stiga för att isen smälter kan det också påverka människor som bor nära havet.

 

Ett isberg

Människans ansvar

Vi människor släpper ut mycket växthusgaser med våra fabriker och bilar. Men det finns saker som hjälper mot växthuseffekten. Att plantera mer träd och att ta hand om skogen hjälper att få bort koldioxid från luften. Det är också viktigt att vi forskar om hur vi kan använda oss av mer miljövänliga fabriker som inte släpper ut lika mycket växthusgaser.

 

En skog med gröna träd

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

FN är en förkortning
för Förenta Nationerna.
FN är en organisation som jobbar för
att världen ska komma överens.

 

En sak världen måste komma överens om
är hur miljön ska bli bättre.
Därför har FN satt upp ett mål
för hur miljön och klimatet ska bli bättre.

 

Målet är att världen ska släppa ut
hälften så mycket koldioxid till 2030.
Koldioxid är en gas
som är dålig för miljön.

 

För att minska koldioxiden ännu mer
vill FN att vi ska suga ut den ur luften.
Men det går inte att göra ännu
för det finns inte tillräckligt bra teknik.

 

Fördjupning: växthuseffekten

 

Vad är växthusgaser

Växthusgaser är ett namn på olika gaser.
Till exempel brukar koldioxid
kallas för en växthusgas.

 

Växthusgaser lägger sig runt om jorden.
Då kan solstrålar komma in till jorden
men de kan inte komma ut igen.
Därför blir jorden varmare.
Växthusgaser finns alltid i luften
men när de är för många blir jorden för varm.

Fabriker som släpper ut rök

Växthuseffekten

Det kallas växthuseffekten
när jorden börjar fungera som ett växthus.

 

Varma solstrålar kommer till jorden.
Sen studsar de mellan jordens yta
och atmosfären.
Atmosfären är många olika gaser
som ligger högt uppe i luften runt hela jorden.

 

När det blir för mycket växthusgaser
kan solstrålarna inte åka ut i rymden igen.
Då blir jorden varmare och varmare.

En bild som visar växthuseffekten. Solens strålar når jorden och studsar
Bild från Naturskyddsföreningen

Hur påverkar det jorden?

Det är inte bra för miljön
att jorden blir varmare.
Det kan påverka naturen på olika sätt.
Till exempel kan isar smälta
och svämma över städer nära haven.

 

Det är också dåligt för djuren.
Till exempel behöver vissa fiskar
vara i vatten med en speciell temperatur.
Om de blir varmare kan fiskarna
inte överleva längre.

Ett isberg

Människans ansvar

 

Människor släpper ut mycket koldioxid
när de kör bil.
Det släpps också ut mycket koldioxid
från fabriker.

Men det finns saker
som kan bromsa växthuseffekten.
Till exempel kan vi plantera fler träd.
Träd andas in koldioxid
och andas ut syre.
Det är alltså tvärtom vad människor gör.  

En skog med gröna träd