Världens äldsta Homo-sapiensmålning är hittad

en grottmålning på små människor.

Arkeologer har hittat världens äldsta målning som målats av den moderna människan: Homo sapiens. Målningen på bilden är inte den som nyligen httatas.

Arkeologer har hittat världens äldsta målning som målats av den moderna människan: Homo sapiens. Forskare tror att målningen är runt 73 000 år gammal.

 

Arkeologer jobbar med att hitta och undersöka gamla fynd som kan lära oss vad som hände förr i tiden. Nu har arkeologer hittat världens äldsta målning som är skapad av Homo sapiens. Homo sapiens är det latinska ordet för den moderna människan; alltså vi människor som lever idag.

 

Målningen hittades i en grotta i Sydafrika. Forskarna tror att målningen är runt 73 000 år gammal. Det är den äldsta målningen som hittats som gjorts av en modern människa, eller en Homo sapiens. De tidigare målningarna som hittats är som mest runt 70 000 år gamla.

 

Målningen är målad på en sten med en röd krita som är gjord på en sorts lera som heter rödockra. Forskarna tror att målningen en gång varit mycket större och betydelsefull för människorna som bodde i grottan.

 

Fördjupning: Homo sapiens

 

Vad är Homo sapiens?

 

Homo sapiens är det latinska namnet för den moderna människan. Ordet Homo sapiens betyder ungefär förnuftig människa eller vis man. Homo sapiens uppkom för ungefär 200 000 år sedan i Afrika. Det är från Homo sapiens som vi har utvecklats till att bli människor idag. Alla levande människor idag tillhör en underart som heter Homo sapiens sapiens.

Ett barns hand ligger i en vuxens hand

 

Människans uppkomst

 

Människan har utvecklats under flera miljoner år, och vi utvecklas fortfarande. Vi har många aplika förfäder som är släkt med primater som till exempel schimpanser och gorillor. Men för sju miljoner år sedan började människans förfäder gå en annan väg. Människan utvecklades genom att lära sig att stå på två ben och använda verktyg.

En apa som utvecklas till en människa

Homo sapiens spridning

 

Homo sapiens härstammar från Afrika. Men när klimatet blev torrare i Afrika började våra förfäder flytta ut till Afrikas kuster. Sedan började de vandra ut över resten av världen. Men alla flyttade inte på en gång, utan forskare tror att Homo sapiens flyttade i omgångar i olika grupper. På så sätt spred sig människan över hela världen.

En karta över världen med pilar på hur Homo sapiens rört sig genom tiderna

Mänskliga drag

 

Det finns några saker som har hjälpt oss människor att utvecklas. Forskare tror att Homo sapiens lärde sig att prata för ungefär 200 tusen år sedan. Att utveckla språk hjälpte människan att utvecklas och samarbeta. Homo sapiens har också länge haft ett intresse för konst och dans. Det går att hitta gamla grottmålningar och föremål som vi smyckat ut.  

En grottmålning på en oxe

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska vara. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

Arkeologer jobbar med att hitta gamla saker.
Det kan lära oss mer om historien.
Nu har arkeologer hittat världens äldsta målning
som är gjord av moderna människor.

 

Moderna människor är den typ av människa
som lever nu.
Med ett annat ord kallas moderna människor
för Homo sapiens.

 

Det är alltså Homo sapiens som
gjort den målning som arkeologerna hittade.
Målningen är 73 000 år gammal.
Målningen hittades i en grotta i Sydafrika.

 

Fördjupning: Homo sapiens

 

Vad är Homo sapiens

 

Homo sapiens är ett latinskt ord.
Det betyder ungefär förnuftig människa.
Homo sapiens är namnet på en människoart.

 

Arten Homo sapiens är ungefär 200 000 år gammal.
Alla människor som lever idag
är en sorts Homo sapiens.  

Ett barns hand ligger i en vuxens hand

Människans uppkomst

 

Allting som lever utvecklas hela tiden.
Det är därför det finns
så många olika sorters djur.
Människor utvecklades från apor.
Därför säger vissa ibland
att vi är släkt med aporna.

En apa som utvecklas till en människa

Homo sapiens spridning

 

Arten Homo sapiens kommer från Afrika.
Men när det började bli torrt i Afrika
började många Homo sapiens flytta på sig.
Därför finns det idag människor
runt om i hela världen.

 

Men alla Homo sapiens flyttade
inte på samma gång.
Forskare tror att Homo sapiens
har flyttat i omgångar.

En karta över världen med pilar på hur Homo sapiens rört sig genom tiderna

Mänskliga drag

 

Människor har vissa drag
som gör dem speciella.
Till exempel har människor ett språk.
Det gör så att människor kan samarbeta.

Människor har också alltid
haft ett intresse för konst.
Det går att hitta mycket gamla målningar
som människor har gjort för länge sen.

En grottmålning på en oxe

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska vara. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!