Okänd del av Berlinmuren har upptäckts

En del av Berlinmuren med grafitti

En del av den gamla Berlinmuren har upptäckts i en skog i Tyskland.

En del av den gamla Berlinmuren har upptäckts i en skog i Tyskland. Det är en viktig del av Tysklands historia.

 

Berlinmuren är namnet på en gammal mur i Tyskland. Berlinmuren bestod av två murar som delade upp Tysklands huvudstad, Berlin, under andra världskriget.

 

Nu har en okänd del av Berlinmuren hittats i en skog i Berlin. Det är en 20 meter lång del av muren som har varit bortglömd.

 

Günther Schulse jobbar med att ta hand om det som finns kvar av Berlinmuren. Han vill utbilda människor om Berlinmurens historia. Han säger att det är viktigt att behålla delar av muren.

 

Veckans fördjupning: Berlinmuren

 

Vad är Berlinmuren?

 

Berlinmuren är en mur som delade Tysklands huvudstad Berlin i två delar: Västberlin och Östberlin. Berlinmuren byggdes 1961. Muren var 43,7 kilometer lång. Egentligen var Berlinmuren två murar. Mellan murarna fanns det vakter, diken och minor så att ingen skulle försöka ta sig över till andra sidan.

Människor står vid Berlinmuren

 

Varför byggdes Berlinmuren?

 

Anledningen till att muren byggdes var för att människor inte skulle flytta från den östra delen av Tyskland till den västra delen av Tyskland. Det fanns bättre jobb och mer pengar i Västberlin än i Östberlin, så därför ville många hellre bo i Västberlin. Men de som bestämde i Östtyskland ville inte att människorna skulle flytta därifrån, så därför byggde de Berlinmuren.

En karta på hur Tyskland var uppdelat i Östtyskland och Västtyskland
https://en.wikipedia.org/wiki/German_reunification#/media/File:Deutschland_Bundeslaender_1957.png
Wikimedia Commons / Disposable.Heros

Berlinmuren revs ner

 

Det var många människor som inte tyckte om Berlinmuren eftersom den gjorde så att människor inte kunde åka fritt från Östberlin till Västberlin. Många människor demonstrerade för att muren skulle rivas. Men det var först 1989 som Berlinmuren började rivas. Då hade den stått uppe i 28 år.

Tysklands flagga

Berlinmuren idag

 

Idag går det att besöka det som finns kvar av Berlinmuren. I staden finns det bara tre korta bitar av muren. Det finns också gatstenar som markerar hur muren gick i hela staden. Det finns en organisation som heter Berlinmursstiftelsen. Berlinmursstiftelsen jobbar med att se till att muren finns kvar, så att människor ska kunna besöka muren och lära sig om historien bakom muren.

Gatstenarna i Berlin markerar hur Berlinmuren gick

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

Berlin är huvudstaden i Tyskland.
Under många år fanns det en mur
genom Berlin.
Den muren hette Berlinmuren.

 

Berlinmuren finns inte kvar längre.
Men nu har en gammal bit av muren upptäckts.
En bit av muren står alltså kvar
i en skog som ligger i Berlin.

 

Günther Schulse jobbar med
att ta hand om det som finns kvar av Berlinmuren.
Günther Schulse tycker att det är viktigt
att lära människor om Berlinmuren.

Veckans fördjupning: Berlinmuren


Vad är Berlinmuren?

Berlinmuren var en lång mur.
Berlinmuren byggdes 1961.
Muren delade Berlin i två delar.
Berlinmuren var 43 kilometer lång.

Människor står vid Berlinmuren

Varför fanns Berlinmuren?

På den tiden var Tyskland
uppdelat i två olika stater.
De två olika staterna hette
Östtyskland och Västtyskland.

Det var alltså olika människor
som bestämde i Östtyskland och Västtyskland.
Berlinmuren fanns för att Östtyskland inte ville
att människor skulle fly från öst till väst.  
Men många som bodde i Östtyskland
hade det inte så bra och ville inte bo där.

En karta på hur Tyskland var uppdelat i Östtyskland och Västtyskland
https://en.wikipedia.org/wiki/German_reunification#/media/File:Deutschland_Bundeslaender_1957.png
Wikimedia Commons / Disposable.Heros

Berlinmuren revs ned


Det var många som inte tyckte om Berlinmuren.
De tyckte att människor skulle få åka
från öst till väst om de ville.
Därför var det många som demonstrerade
för att muren skulle rivas.

 

Och till slut så revs Berlinmuren ned.
Den började rivas ned 1989.
Då hade den stått i 28 år.

Tysklands flagga

Berlinmuren idag

Idag finns det inte så mycket kvar av Berlinmuren.
Men det finns några små delar.
De delarna går att besöka.

Det går också att se hur Berlinmuren
gick igenom Berlin.
Gatstenarna i staden är markerade
på samma sätt som muren gick.

Gatstenarna i Berlin markerar hur Berlinmuren gick

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!