Inte bara riksdagsval

Det är i vallokalen som de vuxna går för att rösta i både riksdagvalet, landstingsvalet och kommunvalet. Bild: flickr.com/Henrik Ismarker.

Om några månader är det val. Men det är inte bara val till riksdagen – det är också val till kommun och landsting.

 

Den 9 september i år är det val. Det betyder att i år får vuxna i Sverige rösta om vilka politiker de vill ska bestämma i Sverige.

 

I många tidningar och andra medier står det mycket om valet redan nu. Ofta skriver de om politikerna som vill sitta i riksdagen och om hur det ska gå i riksdagsvalet. Men valet är egentligen tre val: val till riksdagen, val till landstinget och val till kommunen. Vilken kommun eller vilket landsting som man röstar i är olika beroende på var man bor.

 

En kommun har hand om frågor som rör ett mindre område där människor bor. Ett landsting sköter saker som är så pass dyrt att flera eller större områden måste samarbeta om det, som till exempel sjukvård och kollektivtrafik.  

 

Att rösta i kommunvalet kan vara ett bra sätt att påverka sin omgivning. Eftersom en kommun är ett mindre område kan det vara lättare att förändra saker, som till exempel hur kommunens skolor eller miljö ska vara.

 

Missa inte Reporterskolans uppdrag om valet!

 

Veckans fördjupning: Kommunval

 

Vad gör kommunen?

 

I Sverige finns det 290 olika kommuner. En kommun är ett område där människor bor. Kommunen är också en organisation som har ansvar för kommunområdet. Kommuner har ansvar för saker som till exempel skolor, bibliotek, äldreomsorg, vatten och sophämtning.

 

En karta över Sverige där alla kommuner är utritade.
Bild: wikimedia commons/Fred J

 

Hur styrs en kommun?

En kommun styrs av politiker. I valen vart fjärde år röstar invånarna på vilka politiker de vill ska styra kommunen. De som får flest röster får sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är lite som kommunens riksdag. De har ansvar över ekonomin och tar olika beslut om kommunen. Kommunfullmäktige kan sen välja andra människor som styr olika verksamheter och områden, vilket kallas för nämnder. Varje nämnd ansvarar för ett visst område, till exempel miljön i kommunen.

 

 

En skylt med en gul och orange symbol som ser lite ut som en eldsflamma och lite som en gubbe. Bredvid står det "Sveriges kommuner och landsting".
Bild: wikimediacommons/Holger Ellgaard.

 

 

Hur går ett kommunval till?

 

I ett kommunval så röstar människor på vilka politiker som ska vara kommunalfullmäktige. För att en person få lov att rösta i kommunalvalet ska personen ha fyllt 18 år. För att rösta till i riksdagsvalet måste du vara svensk medborgare. Det behöver du inte vara i kommunvalet. Du kan också bara vara EU-medborgare och bo i Sverige, eller ha kommit från ett annat land utanför EU och bott i Sverige i minst tre år. Personen som vill rösta i kommunvalet måste också vara folkbokförd i den kommun där kommunvalet hålls.

 

 

 

En tecknad bild av en hand som lägger ner ett papper i en skåra på ovansidan av en låda.

 

 

Hur kan du påverka i kommunen?

 

Kommunen har hand om många av sakerna som finns nära oss och som vi träffar på varje dag. Om man vill ändra eller påverka något i sin omgivning är det därför lättast att försöka påverka i sin kommun. Eftersom kommunen har hand om ett mindre område kan det också vara lättare att få igenom nya förslag och göra en skillnad. De som bor i kommunen kan komma med sina förslag på vad de tycker ska finnas eller ändras. Det går även att prata med politiker som jobbar med kommunen, eller att gå på fullmäktiges eller nämndens olika möten.

Många händer uppsträckta i luften.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

 

 

Länk och licens till artikelns huvudbild

Länk och licens till kartan över Sveriges kommuner

Länk och licens till bilden med Sveriges kommuner och landsting

Den 9 september är det val i Sverige.
Då får alla vuxna rösta.
De får rösta på vilka politiker
de vill ska styra i Sverige.

 

Men valet är egentligen inte bara ett val.
Valet är tre olika val.
Det är val till riksdagen, val till landstinget
och och val till kommunen.

 

Riksdagen har hand om sånt
som påverkar alla i hela Sverige.
Kommunen har bara hand om det
som finns allra närmast dig.

 

Landstinget är lite större än kommunen.
Landstinget har hand om sånt
som är för stort för en kommun att klara själv.
Det kan till exempel vara sjukhus och busstrafik.

 

Veckans fördjupning: Kommunval

 

Vad gör kommunen?

 

En kommun är en plats där människor bor.
Men kommunen är också en organisation.
Det är organisationen som menas
när vi pratar om val till kommunen.
Kommunen har hand om till exempel
skola, bibliotek och sophämtning.

 

En karta över Sverige där alla kommuner är utritade.
Bild: wikimedia commons/Fred J

 

Hur styrs en kommun?

 

En kommun styrs av politiker.
I valen väljer de som bor i kommunen
vilka politiker som ska styra.

 

De politiker som får flest röster
får sitta i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är lite
som kommunens riksdag.

 

En skylt med en gul och orange symbol. Symbolen ser lite ut som en gubbe och lite som eld. Bredvid står det "Sveriges kommuner och landsting"
Bild: wikimedia commons/Holger Ellgaard.

 

Hur går ett kommunval till?

 

I ett kommunval röstar
de som bor i kommunen.
Du måste inte ha ett svenskt pass
för att få rösta i kommunvalet.
Men du måste ha bott i Sverige i tre år.

 

En tecknad bild av en hand som lägger ner ett papper i en skåra på ovansidan av en låda.

 

Hur kan du påverka i kommunen?

 

Kommunen har hand om saker
som finns nära oss.
Därför är kommunen lättast
att försöka påverka.

 

Det finns många sätt att påverka i kommunen.
Du kan lämna in förslag till kommunen.
Du kan också gå på politikernas möten
och lyssna på vad de bestämmer.

 

Många händer som sträcker sig upp i luften.

 

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!