Prao blir obligatoriskt igen

Några sitter runt ett bord och ritar och skriver på ett stort papper. Några sitter i fönstret, några på stolar. Det ligger pennor och står muggar på många ställen på bordet.

Vad skulle du vilja jobba med? Det jobbet kanske du kan få testa på under en prao-period.

Många elever går på prao under högstadiet för att prova på hur det är ute i arbetslivet. Nu ska prao-perioden bli obligatorisk i skolan.

 

Prao är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering, och är när elever får prova på att jobba under ett par veckor. Många elever i Sverige praoar mellan årskurs 5 till 9 i allt från några dagar till några veckor på en arbetsplats.

 

I mer än 20 år har eleverna själva fått välja själva om de vill gå på prao eller inte. Men nu ska det bli obligatoriskt för alla i högstadiet att gå på prao.

 

Den obligatoriska prao-perioden kommer vara 10 dagar lång, och är under elevernas två sista högstadieår.  

 

– Det här är ett suveränt sätt att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, få rätt förväntningar från de unga och på så sätt få en mer välsmord arbetsmarknad som leder till bättre ekonomi, säger Günter Mårder, som är vd för Företagarna, till SVT Nyheter.

Många har prao i skolan.
Prao betyder att du
får följa med en vuxen som jobbar.
Då får du testa hur det är att jobba.

 

De flesta som praoar
gör det mellan årskurs 5 och 9.
En del gör det bara i några dagar.
Andra kanske i en eller två veckor.

 

Under många år
har prao varit frivilligt.
Det betyder att ingen
har varit tvungen att praoa.

 

Men nu ska prao bli obligatoriskt.
Alla i 8:an och 9:an måste praoa.
De måste prao i 10 dagar.