Nationella proven skärps efter läckor

Det har varit många som fuskat på de nationella proven. Därför tänker Skolverket skärpa till reglerna för hur proven ges ut till skolorna.

 

Nationella prov är viktiga när lärarna sätter betyg, och därför är det viktigt att ingen fuskar på proven. För att vara säker på att ingen kan fuska är proven hemliga länge. Men det har hänt flera gånger att någon fått tag på facit och lagt ut det på sociala medier. Läs om ett exempel här: Nationellt prov spreds på Snapchat.

 

Nu har Skolverket bestämt sig för att skärpa till reglerna så att det inte ska vara lika lätt att fuska. De nationella proven kommer skickas ut lite senare än förut till skolorna, och vissa skolor kommer inte få öppna proven förrän på provdagen.

 

Facit till de nationella proven kommer skickas i efterhand, och det kommer hållas hårdare kontroller på skolor där man misstänker att elever fuskar.

Nationella prov är
prov som alla i hela Sverige gör.
Proven hjälper lärarna
att sätta bra på betyg.

Det är Skolverket som gör de nationella proven.
Skolverket håller proven hemliga länge
eftersom det är så viktiga prov.
Det ska göra det svårare att fuska.

Men den senaste tiden
har många lyckats fuska ändå.
Flera gånger har någon sett proven för tidigt.
Och sedan har proven
spridits på sociala medier.

Därför har Skolverket bestämt sig
för att vara ännu mer försiktiga.
Proven kommer vara hemliga ännu längre.
Och facit till proven kommer vara hemliga
till efter att proven är gjorda.