Skolan som valfråga

Händerna på ett barn. Ena handen håller i en penna och skriver bokstaven A på ett rutigt papper.

Det finns inte tillräckligt med behöriga lärare. Det betyder att lärarna byts ut ofta i vissa skolor.

Inför valet diskuterar politiker från de politiska partierna olika valfrågor. En stor valfråga är skolan.

 

I september är det val. Det är då människor i Sverige röstar på vem de tycker ska bli vår nya regering och vem som ska bestämma i Sveriges olika landsting och kommuner.

 

Inför valet brukar människor prata om något som kallas för valfrågor. En valfråga är en fråga som människor tycker är viktig. Valfrågorna är ofta stora frågor som kan handla om människors vardag, eller hur framtiden ska se ut i Sverige. Några områden som brukar bli valfrågor är miljö, sjukvården, arbete och invandring.

 

Politiker brukar ofta prata om vad de tycker i olika valfrågor, och vad de tycker är viktigt att göra i samhället. Det kan hjälpa människor att veta vem de ska rösta på, ifall en politiker tycker likadant som en själv om en viss fråga.

 

En valfråga som många tycker är viktig är skolan. Det är viktigt att alla i Sverige kan gå i skolan och få en bra utbildning. Men exakt hur vi ska få det tycker alla olika om. De politiska partierna har olika åsikter om hur de tycker det ska gå till i skolan med betyg, regler och hur klasserna ska se ut.

 

Veckans fördjupning – Valfråga: Skolan

 

Socialdemokraterna

 

Socialdemokraterna tycker det är viktigt att skolan är en trygg och ordnad plats där eleverna känner att de kan få studiero. Skolan ska vara en jämlik plats där alla ska få möjlighet till att lära sig. De vill göra skolklasserna mindre och se till att det finns fler behöriga och skickliga lärare.

 

Socialdemokraternas logga. Till vänster är en röd blomma med vita kanter, där linjerna inne i blomman ser ut som ett glatt ansikte. Till höger om blomman står "Socialdemokraterna". Under det står "Framtidspartiet" i mindre bokstäver.

 

Moderaterna

 

Moderaterna tycker att det inte ska spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är, utan alla ska ha rätt till en bra utbildning. De vill att det ska finnas skickliga lärare och att arbetsmiljön ska vara lugn. Moderaterna vill införa en timme mer undervisningstid per dag. De vill också ha betyg från och med årskurs 3.

 

Ett litet blått "m" tar upp nästan hela bilden. Runt m:ts ena båge är några snirkliga bokstäver fästa. De orange bokstäverna säger "nya".

 

Sverigedemokraterna

 

Sverigedemokraterna tycker att det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltiden och vill införa en nolltolerans mot stök och bråk i klassrummen. De vill satsa på antimobbningsverksamheter och att det ska finnas fler vuxna i skolorna. De vill också att fler ska bli bättre på det svenska språket i skolan.

 

Sverigedemokraternas logga. Till vänster är det en blå blomma med gult i mitten. Bredvid till höger står det Sverigedemokraterna med snirkliga bokstäver. Under står det "Trygghet och tradition".

 

Miljöpartiet

 

Miljöpartiet vill satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan. De vill också ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön och skolorna mer hjälpmedel som fördelas på ett genomtänkt sätt. Miljöpartiet tycker att skolan ska ge alla elever samma chans, oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har.

Miljöpartiets logga. Det står "miljöpartiet de gröna" med gröna mjuka bokstäver. Till höger om texten är en gul maskros i en grön cirkel.

 

Centerpartiet

 

Centerpartiet tycker att det är viktigt att hjälpa de elever som inte når kunskapsmålen. De vill göra utbildningen mer jämställd genom att elever som behöver extra stöd ska få den hjälp de behöver, och att de elever som har lätt för sig ska få utmaningar och så att de fortsätter utvecklas.

Centerpartiets logga. Det står Centerpartiet med gröna bokstäver. Ur pricken över i:et kommer en grön pratbubbla där det står "närodlad politik".

 

Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet tycker inte att elever ska få en annan sorts utbildning för att de hamnat på en särskild skola eller har en annan bakgrund. Vänsterpartiet vill att det ska finnas fler lärare och att det inte ska finnas lika många nationella prov.

 

Vänsterpartiets logga. Bilden är helfärgad i rött, men i mitten står ett stort V i vitt. Runt v:et är konturen av en blomma med taggiga kanter.

 

Liberalerna

 

Liberalerna tycker det är viktigt att skolan är en trygg miljö med god studiero. De vill att det ska finnas tydliga kunskapskrav, alltså att eleverna vet precis vad skolorna och lärare förväntar sig av dem. De tycker att alla skolor ska vara mobilfria och att betyg ska införas från och med årskurs 4. Liberalerna vill också ha digitala nationella prov som ska finnas redan från årskurs 3.

 

Liberalernas logga. Till vänster står ett stort blått L med mjuka kanter. Till höger står "Liberalerna" med blå bokstäver.

 

Kristdemokraterna

 

Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att det finns bra och skickliga lärare och rättvisa betyg. De vill att betygen ska bli rättvisare genom att nationella proven ska kopplas till betyget på ett bättre sätt, och rättas av en lärare som inte känner eleverna. De vill också att fler elever som har särskilda behov ska få tillgång till speciallärare och att det ska vara mer idrott på schemat.

 

Kristdemokraternas logga. Det är en blå fyrkant, med en tunn vit linje en bit in. I mitten av bilden står ett K ovanpå ett D. Under d:et är det ett streck.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

 

I september är det val i Sverige.
Då får vuxna rösta på
vilka politiker de vill ska styra Sverige.

 

Innan valet brukar politikerna
diskutera olika valfrågor.
En valfråga är en stor fråga
som många tycker är viktig.

 

Några valfrågor kan vara
miljön, sjukvården och jobb.
En annan stor valfråga är skolan.

 

Att skolorna i Sverige är bra
tycker alla politiker är viktigt.
Men alla politiker tycker vi ska göra
på olika sätt för att få bra skolor.
Vad de tycker beror mycket på
vilket parti de är med i.

 

Veckans fördjupning – Valfråga: Skolan

 

Socialdemokraterna

 

Socialdemokraterna vill att det ska vara
lugn och ro i skolan.
De vill också ha mindre klasser.
Och de vill att de flesta lärare
ska ha utbildat sig till att vara just lärare.

 

Socialdemokraternas logga. Till vänster är en röd blomma med vita kanter, där linjerna inne i blomman ser ut som ett glatt ansikte. Till höger om blomman står "Socialdemokraterna". Under det står "Framtidspartiet" i mindre bokstäver.

Moderaterna


Moderaterna vill att
det ska finnas duktiga lärare.
Moderaterna vill också att alla
ska gå i skolan en timme mer varje dag.
Och de vill att alla elever
ska få betyg från årskurs 3.

 

Ett litet blått "m" tar upp nästan hela bilden. Runt m:ts ena båge är några snirkliga bokstäver fästa. De orange bokstäverna säger "nya".

 

Sverigedemokraterna

 

Sverigedemokraterna vill att
det ska vara förbjudet med bråk i skolan.
De vill också att skolorna ska
jobba mer mot mobbning.
Och de vill att alla
ska lära sig svenska bra i skolan.

 

Sverigedemokraternas logga. Till vänster är det en blå blomma med gult i mitten. Bredvid till höger står det Sverigedemokraterna med snirkliga bokstäver. Under står det "Trygghet och tradition".

 

Miljöpartiet

 

Miljöpartiet tycker det är viktigt
att alla elever ska klara skolan.
Alla ska lära sig lika mycket,
oavsett var de bor eller kommer från.


Miljöpartiet vill också göra det bättre för lärarna.
De vill till exempel ge lärarna mer lön.

Miljöpartiets logga. Det står "miljöpartiet de gröna" med gröna mjuka bokstäver. Till höger om texten är en gul maskros i en grön cirkel.

Centerpartiet

 

Centerpartiet tycker det är viktigt
att hjälpa de elever som tycker skolan är svår.
De eleverna ska få extra stöd.


Centerpartiet tycker vill också utmana
elever som tycker att skolan är lätt.
På så sätt fortsätter de lära sig saker.

 

Centerpartiets logga. Det står Centerpartiet med gröna bokstäver. Ur pricken över i:et kommer en grön pratbubbla där det står "närodlad politik".

 

Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet tycker det är viktigt
att alla skolor är lika.
Ingen elev ska lära sig mindre
bara för att den har hamnat på en dålig skola.

 

Vänsterpartiet vill också
att det ska finnas fler lärare.
Och att det inte ska finnas
så många nationella prov.

 

Vänsterpartiets logga. Bilden är helfärgad i rött, men i mitten står ett stort V i vitt. Runt v:et är konturen av en blomma med taggiga kanter.

 

Liberalerna

 

Liberalerna tycker det är viktigt
att skolan är trygg och lugn.
De tycker att alla skolor ska vara mobilfria.
De vill också att alla elever
ska få betyg från årskurs 4.

 

Liberalernas logga. Till vänster står ett stort blått L med mjuka kanter. Till höger står "Liberalerna" med blå bokstäver.

 

Kristdemokraterna

 

Kristdemokraterna tycker det är viktigt
att betygen är rättvisa.
Därför vill de att nationella prov
ska bestämma betygen mer.
De tycker också att
det ska vara mer idrott i skolan.

 

Kristdemokraternas logga. Det är en blå fyrkant, med en tunn vit linje en bit in. I mitten av bilden står ett K ovanpå ett D. Under d:et är det ett streck.

 

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!